• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ส.ค.ส. ๒๕๕๐ จากพี่ธีรเดช ประธานชมรม

เริ่มโดย admin, 24-04-2018, 13:38:23

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ส.ค.ส. ๒๕๕๐  จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา