เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

271 กระทู้
271 หัวข้อ

บอร์ดย่อย: แลกเปลี่ยนความรู้กับเวบมาสเตอร์, กระดานความรู้จากนิติกรพร, กระดานความรู้จากปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา, บทความและความรู้จาก วราภรณ์ แสงชา
ไม่มีกระทู้ใหม่ รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางแก้ไข

16 กระทู้
15 หัวข้อ

abm_id=665กระทู้ล่าสุด โดย chanliverpoolclup
ใน การแบ่งซือแบ่งจ้าง
เมื่อ 19-02-2022, 00:53:37

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรและคำถามทั่วไป

201 กระทู้
95 หัวข้อ

abm_id=700กระทู้ล่าสุด โดย Anapat
ใน การอุที่ดิน
เมื่อ 21-07-2022, 23:02:35

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด

เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทั้งหมด ทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ ตัวอย่างเคส และอื่นๆ

41 กระทู้
41 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน พนง.จ้างฯถูกจับกุมคดียาเ...
เมื่อ 21-08-2020, 14:08:57

บอร์ดย่อย: เรียนวินัยผ่าน LINE โดย อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน การออกข้อบัญญัติตำบลต้อ...
เมื่อ 25-07-2021, 14:43:31

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับงานคลัง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ...
เมื่อ 24-07-2021, 13:30:24

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน สตง.ทักท้วง บอกว่าการตั...
เมื่อ 21-05-2018, 08:08:25

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับสวัสดิการ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการนิติกร และตำแหน่งอื่นๆ แนวทาง ความก้าวหน้า ระเบียบ และอื่นๆ

16 กระทู้
14 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน พี่น้องชาวพัสดุได้เฮ เมื...
เมื่อ 02-09-2020, 10:05:31

ไม่มีกระทู้ใหม่ คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่นิติกรต้องเกี่ยวข้อง คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดำเนินการทางปกครอง แนวทางแก้ไข แนวทางการต่อสู้ทางปกครอง และอื่นๆ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฤษฎีกายัน ถ้าคณะกรรมการ...
เมื่อ 01-05-2018, 06:54:57

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับงานบุคคล

ที่นิติกร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในแง่กฎหมาย ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เคส การพูดคุยสอบถาม

6 กระทู้
6 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ไปเป็นหัวหน้าสำนักดีป่าว...
เมื่อ 15-06-2018, 06:56:13

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับละเมิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ เคส

3 กระทู้
3 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน สัดส่วนความรับผิดทางละเม...
เมื่อ 25-07-2021, 06:20:56

ผลงานเด่นนิติกรท้องถิ่น/และงานในมาตราฐาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานดี กิจกรรมเด่น เป็นแบบอย่าง

รวมผลงานเด่นๆของนิติกร ในวงกว้างนอกเหนือจากในที่ทำงานองค์กรของตนเอง เช่น งานวิทยากรบรรยายทั่วประเทศ / งานเป็นคณะกรรมการสอบสวน นอกองค์กร และอื่นๆ

6 กระทู้
6 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน บุคคลผู้มีความสามารถในด้...
เมื่อ 21-09-2020, 08:59:42

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนะนำตัวกันได้ที่นี่

2 กระทู้
2 หัวข้อ

abm_id=597กระทู้ล่าสุด โดย ส.ต.ท.มนตรี แดงศรี
ใน ขอชื่นชมแอดมินที่มุ่งมั่...
เมื่อ 02-04-2021, 08:28:41

รวมพลคนสอบท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารจากกรมส่งเสริมฯเกี่ยวกับการสอบ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน 'อธิบดี สถ.' ร่วมประชุมค...
เมื่อ 25-07-2021, 08:46:08

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบ ก.พ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เทคนิคการตอบคำถาม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน เก็บตกข้อสอบภาค ข ท้องถิ...
เมื่อ 19-08-2019, 07:29:44

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบภาค ก เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ มาช่วยกันเฉลยข้อสอบ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจกฟรีข้อสอบ ขอข้อสอบ ห้ามซื้อขาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ชุมนุมนิติกรรุ่นต่างๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุมนุมนิติกรรุ่น 11

รวมกิจกรรมและทำเนียบรุ่น เท่าที่มีและที่หาได้ ที่รุ่นเคยส่งมาให้ ใครนำไปใช้ กรุณาให้เครดิตเว็บไซท์ด้วย

9 กระทู้
9 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
เมื่อ 23-03-2022, 04:17:29

ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักสูตรนักกฎหมายระดับกลาง รุ่นที่ 2

หลักสูตรนักกฎหมายระดับกลาง รุ่นที่ 2 4-30 มกราคม 2559

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รวมแวดวงท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

7 กระทู้
7 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน มิติใหม่ แห่งวงการโอนย้า...
เมื่อ 03-09-2020, 04:23:07

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นไทย

ขาดตำแหน่งไหนแจ้งมาได้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกเค...
เมื่อ 25-07-2021, 14:35:54

บอร์ดย่อย: เจ้าหน้าที่ป้องกัน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, นิติกรปฏิบัติการ/นิติกรชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น

1 กระทู้
1 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ลิ้งค์ประกาศผลสอบท้องถิ่...
เมื่อ 05-08-2019, 07:15:38

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

14 กระทู้
13 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: เลือกตั้ง อบต.
เมื่อ 15-09-2021, 02:59:42

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

เฉพาะท่านประธาน ธีรเดช ที่ตั้งกระทู้ได้แจ้งข่าวสาร สมาชิกสามารถแสดงความเห็นได้

5 กระทู้
5 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ความสำคัญของงานสอบสวนคดี...
เมื่อ 28-02-2020, 03:55:03

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติประธานชมรมฯ,ส.ค.ส,และอื่นๆ

12 กระทู้
12 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ทำเนียบรายชื่อสมาชิกชมรม...
เมื่อ 24-04-2018, 13:48:30

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารเฉพาะนิติกร

2 กระทู้
1 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: www.nitikon.com นิติ...
เมื่อ 20-04-2018, 02:17:32

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับชมรม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ MVกฎหมายและท้องถิ่น

6 กระทู้
6 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน รายการสองแควยามเช้าสัญจร...
เมื่อ 01-05-2018, 07:05:21

ไม่มีกระทู้ใหม่ วีดีโอกฎหมายน่ารู้

2 กระทู้
2 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน สตง กับพี่ธีรเดช
เมื่อ 11-05-2020, 12:27:02

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความสาระน่ารู้

2 กระทู้
2 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน คุณรู้หรือไม่ว่า โดยสารร...
เมื่อ 10-05-2018, 07:42:11

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

11 กระทู้
11 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ชมรมนิติกรฯ โดยท่านประธา...
เมื่อ 27-04-2018, 08:54:47

ไม่มีกระทู้ใหม่ แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 กระทู้
12 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน แถลงการณ์ชมรมนิติกร อปท ...
เมื่อ 01-05-2018, 06:46:59

ไม่มีกระทู้ใหม่ สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

4 กระทู้
4 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ...
เมื่อ 24-04-2018, 13:12:47

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

9 กระทู้
7 หัวข้อ

abm_id=698กระทู้ล่าสุด โดย Andykhaerai9
ใน เกมยิงปลา แจ้งความ! ฟ้อง...
เมื่อ 19-07-2022, 11:52:50

ไม่มีกระทู้ใหม่ เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น

เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น

17 กระทู้
17 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน เทคนิคการอ่าน พ.ร.บ.
เมื่อ 02-09-2020, 09:42:39

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวการสอบราชการทั้งหมด

รวมข้อมูลข่าวสาร การประกาศรับสมัครสอบ โอนย้าย ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรมฯ ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง รวมไปถึง พนักงานจ้าง พนักงานประจำ ลูกจ้าง ทุกองค์กร

1 กระทู้
1 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ...
เมื่อ 16-08-2019, 06:27:53

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับทุกตำแหน่ง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับข้าราชการ กพ.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวท้องถิ่น

สาวงามหนุ่มหล่อ วงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง

8 กระทู้
7 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ครูสวย ศรีษะเกษ
เมื่อ 25-07-2021, 09:28:02

รวมกฎหมายทุกชนิด

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไทยจัสติคบอร์ด

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพานิชย์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เนติบัณฑิต

0 กระทู้
0 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน เหตุฟ้องหย่า
เมื่อ 23-08-2019, 06:28:25

บอร์ดย่อย: รวมฎีกาที่น่าสนใจ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายที่ดิน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายอาญา

2 กระทู้
2 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ความหมายกฎหมายอาญา
เมื่อ 23-08-2019, 06:14:47

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิช...
เมื่อ 27-08-2020, 14:30:07

บอร์ดย่อย: กฎหมายครอบครัว, หนี้, ละเมิด, อายุความ, ประมวลกฎหมายรวม

ติดต่อโฆษณาได้ที่เว็บมาสเตอร์

ไม่มีกระทู้ใหม่ พ่อค้าแม่ค้าลงขายของได้ฟรีที่นี่ ลงที่อื่นแบนชื่อผู้ใช้หมด

ตามนั้น ลงที่อื่นโดนแบน ลงที่นี่ฟรีๆ

3 กระทู้
3 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน จุดที่ให้ลงขายได้ ลง อย่...
เมื่อ 25-07-2021, 06:40:30

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อโฆษณาที่นี่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน เทส
เมื่อ 20-04-2018, 08:11:34

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่วนตัวเว็บมาสเตอร์

5 กระทู้
5 หัวข้อ

abm_id=18กระทู้ล่าสุด โดย nitikon
ใน ทำหน้าแรกเวิดเพลส
เมื่อ 10-08-2019, 07:25:04

ไม่มีกระทู้ใหม่ เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์

29 กระทู้
21 หัวข้อ

abm_id=1กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน [SMF] ไฟล์สำหรับแก้ไขTh...
เมื่อ 03-09-2020, 08:25:33

บอร์ดย่อย: วิธีโมดิฟายธีม จาก nevikup.blogspot
  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

การย้ายจากจังหวัดอุทัยธานีไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดบุรีรัมย์อ้างว่าต้องเดินทางไกล โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
04-10-2022, 04:56:56
ข้าราชการขอลาออกจากราชการแต่เทศบาลเมืองจ่ายเงินให้ล่าช้าจึงฟ้องเรียกค่าเสียหาย โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
03-10-2022, 09:06:59
ประกาศราชกิจจานุเบกษาข้อบัญญััติท้องถิ่่น วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 46 เรือง โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
02-10-2022, 08:18:44
นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้ปลัดเทศบาลรับผิดทางละเมิดเกินส่วนของตนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
02-10-2022, 05:42:37
ศาลพิพากษาให้จำคุกแต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ขาดคุณสมรับราชการ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
01-10-2022, 09:11:54
ผอ.ปลัด อบจ.ให้ 1 ขั้น นายก อบจ.งดเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
01-10-2022, 03:23:40
อบต.นายอำเภอคัดค้านออกโฉดที่ดินชาวบ้านสัญจรไปมากว่า 10 ปี เป็นทางสาธารณะปริยาย โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
01-10-2022, 01:46:44
พนักงานราชการขาดราชการเกิน 7 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไล่ออกชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
01-10-2022, 01:41:05
อบต.ซื้อผ้าห่มด้วยวาจาโดยเอาผ้าห่มมาก่อน อบต.ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
27-09-2022, 20:40:11
กรรมการสอบสวนเพียงคนเดียวให้สมาชิกสภา อบต.พ้นตำแหน่งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
25-09-2022, 23:00:48
การมีภรรยาอยู่แล้วไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่มิใช่ภรรยาของตนปลดออกชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
22-09-2022, 23:01:35
การลงโทษปลดออกปลัด อบต.ไม่มีหนังสอบตอบรับยืมตัวกรรมการสอบสวนไม่ชอบ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
22-09-2022, 04:11:30
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบออกโฉนดที่ดินทับที่สงวน โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
21-09-2022, 13:53:44
นายก อบต.เรียกรับเงินการสอบพนักงานจ้างให้พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.จึงชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
21-09-2022, 13:49:45
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระงับก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
19-09-2022, 22:03:11

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

2203 กระทู้ ใน 2075 หัวข้อ โดย 472 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Saranyapong Khampang
กระทู้ล่าสุด: "การย้ายจากจังหวัดอุทัยธา..." ( 04-10-2022, 04:56:56 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

25 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
champptm

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 37. ออนไลน์มากที่สุด: 325 (05-06-2019, 00:22:25)