• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

"สัญญาต้องเป็นสัญญา" การที่นายก อบต.ไม่ต่อสัญญาจ้างจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 19-09-2023, 23:49:46

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา "สัญญาต้องเป็นสัญญา" การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเนื่องจากครบสัญญาจ้าง มีระยะเวลาจ้างที่แน่นอนโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า กล่าวคือ "สัญญาต้องเป็นสัญญา" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่อสัญญาจ้าง จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ ไม่เป็นการละเมิด ดังนั้น การไม่ต่อสัญญาจ้างจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขดำที่ อบ. 173/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 268/2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

 https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2562/03012-620173-1f-650909-0000727259.pdf

คดีหมายเลขดำที่ อบ. 173/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 268/2565

 https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2562/03012-620173-4f-650909-0000727260.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน