ประกาศฉบับที่๓ (เรื่องประกาศใช้ข้อบังคับชมรม)ประกาศฉบับที่๓ (เรื่องประกาศใช้ข้อบังคับชมรม)
  • 0 ตอบ
  • 1165 อ่าน
« admin»เมื่อ: 24-04-2561, 12:58:24 »
    
ประกาศฉบับที่๓ (เรื่องประกาศใช้ข้อบังคับชมรม)
http://www.nitikon.com/00002.jpg
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา