ว่าด้วยการค้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน/การยึดและอายัดทรัพย์ขาดทอดตลาดท่านมีวิธีการอย่างใดบ้าง

  • 0 ตอบ
  • 1890 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com

// ท้องถิ่นท่านเคยทำหรือยัง มีวิธีการอย่างใด โดยย่อ //

พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา 24 ทวิ

ผู้รับประเมินผู้ใดไม่ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 19 หรือยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินและให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผู้รับประเมินเสียภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้
การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1)   ในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตาม มาตรา 24 ย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา 19

คำถาม
1 ถ้าค้างภาษีเกิน 10 ปีขาดอายุความหรือไม่ หรือเรียกได้เพียง 10 ปีนับแต่วันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นแบบ
2 ถ้าเรียกได้ต้องเรียกเงินเพิ่มตามมาตรา 43 ให้ครบสี่เดือนด้วยใช่หรือไม่
3 ในกรณีที่เกิน 10 ปีถ้าสามารถเรียกได้แต่ถ้าผู้ค้างไม่จ่ายยังไงก็ไม่สามารถบังคับยึดทรัพย์ตามมาตรา 44 ได้ ใช่หรือไม่
4 แล้วเมื่อได้ออกหนังสือเตือนครั้งสุดท้ายแล้วยังเพิกเฉย นิติกรต้องรอต่อไปอีกสี่เดือนตามมาตรา 43 เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์และเรียกเงินเพิ่ม ใช่หรือไม่
5 ในการสืบทรัพย์ของผู้ค้างภาษีมีวิธีการดำเนินการอย่างไรมีระเบียบการขอทราบข้อมูลไปยัง ธนาคาร/ขนส่ง/ที่ดิน หรือไม่   โดยอาศัยกฎหมายใด

ขอบคุณครับ

**************

จากกลุ่มไลน์ ตอบมาว่า
ส่วนตัวเห็นว่า
1.ท่านเรียกย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปี ส่วนที่เกินก็ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ไม่เกี่ยวกะอายุความ
2.การยึดอายัด แม้จะมีระเบียบชี้ชัดให้ทำได้ แต่ในทางปฎิบัติ ผู้เกี่วข้องเขาไม่ปฎิบัติตาม เช่น ธนาคาร เขาจะแจ้งกับมาว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ เว้นแต่ศาลท่านจะสั่ง เป็นต้น ปรสบการณ์ที่ผ่านมาครับ
จาก Tum


ท่านสามารถตอบกระทู้เพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นต่อได้  และรบกวนกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19-07-2019, 14:23:27 โดย admin »
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา