• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตอนที่ 15 ไขข้อข้องใจ เรื่อง ลำดับที่สอบได้ (บรรจุ)

เริ่มโดย admin, 02-09-2020, 09:41:45

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ไขข้อข้องใจ เรื่อง ลำดับที่สอบได้ (บรรจุ)

[คำถาม]
หากในกลุ่มภาคใต้ เขต 2 ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา ... หากผมสอบได้ลำดับที่ 4 จะได้บรรจุหรือไม่

[คำตอบ]
ขออธิบายในหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ คือ การสอบแข่งขันครั้งนี้ จะให้ผู้สมัครเลือกกลุ่มภาคที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาหรือทะเบียนบ้าน ดังนั้นแล้วผู้สมัครจะเลือกสมัครในกลุ่มภาคใดก็ได้ และผู้สมัครจะต้องเข้าสอบตามศูนย์สอบที่อยู่ประจำกลุ่มภาคนั้นๆ ... ที่นี้ ทุกคนคงรับทราบแล้วว่า ได้มีการประกาศรับสมัครออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว และได้ระบุชัดเจนว่ากลุ่มภาคใด ประกาศรับตำแหน่งอะไรบ้าง และรับจำนวนเท่าไร เพื่อให้ผู้สมัครสอบได้พิจารณาและเลือกสมัครด้วยตนเอง
มาถึง ... กระบวนการสอบแข่งขันจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็น "รายกลุ่มภาค" ไม่ใช่ขึ้นบัญชีแบบเรียงลำดับทั้งประเทศ !!!

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้แบบรายกลุ่มภาค
จะเรียงลำดับผลคะแนนจากผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก (60%) , ภาค ข (60 %) และภาค ค (60%) กสถ. จะนำผลคะแนนทั้งสามภาคมารวมกันด้วยหลักวิชาการ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยเรียงตามลำดับคะแนน เรียกว่า "บัญชีผู้สอบแข่งขันได้"

กระบวนการเรียกบรรจุ
ตามที่ประกาศรับสมัคร ยกตัวอย่าง กลุ่มภาคใต้ เขต 3 ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา ... กสถ. ก็จะส่งหนังสือถึงผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1-3 มาบรรจุแต่งตั้งต่อไป

เจ้าของคำถาม ถามว่า หากสอบได้ลำดับที่ 4 จะได้บรรจุไหม
* 1. หากผู้สอบได้ลำดับที่ 1-3 ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน มีคนใดสละสิทธิ์ไม่ขอบรรจุแต่งตั้ง ... กสถ. ก็จะเรียกลำดับที่ 4 มาบรรจุแทน

* 2. หลังจาก กสถ. เรียกลำดับที่ 1-3 มาบรรจุเรียบร้อยแล้ว
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มภาคใต้ เขต 2 มีความต้องการ นักพัฒนาชุมชน ก็สามารถทำหนังสือมาขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และต้องเรียงตามลำดับ ซึ่งลำดับที่ 4 ก็จะได้บรรจุครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา