• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

พนง.จ้างฯถูกจับกุมคดียาเสพติด ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วส่ง ก จังหวัด

เริ่มโดย admin, 21-08-2020, 14:08:57

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


คำถาม ๑๘/๙/๖๒ กรณีพนักจ้างถูกตำรวจจับกุมคดียาเสพติด ตาม ว.733 ให้หน่วยงานเสนอสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และให้ตั้ง กก.สอบวินัยร้ายแรง. กรณีนี้ เราต้องแต่งตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ ก. ประกอบการขอเสนอสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา