• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

หน้าที่สำคัญในการโมดิฟายธีม

เริ่มโดย admin, 17-07-2019, 07:27:20

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ที่ตั้งไฟล์   
Themes/โฟลเดอร์เทมเพลทของท่าน เช่น Themes/mythem/ (ย้ำว่าไม่ใช่ Themes/default/ นะครับ)

1. index.template.php
ไฟล์ที่เป็นโครงสร้างหลักของธีม ประกอบด้วย Header และ Footer
Header และFooter ในไฟล์นี้จะเป็นเหมือนกันทุกๆหน้า จากไฟล์ตัวนี้

2. BoardIndex.template.php
  แสดงหมวดหมู่ของกระทู้ทั้งหมด ซึ่งจะแสดงในหน้าแรก

3.MessageIndex.template.php
ไฟล์นี้ แสดงกระทู้รวมในหมวดหนึ่งๆ ที่เราคลิกจากหน้าแรกมีโครงสร้างเป็นตาราง Table

4. Display.template.php
แสดงรายละเอียดของกระทู้ พร้อมทั้งคำตอบ

5. Post.template.php
ไฟล์นี้จัดการฟอร์มสำหรับโพสต์กระทู้

เมื่อรู้ว่าไฟล์ไหนทำอะไรแล้ว เวลาจะทำการจัดการแก้ไข ก็ง่ายขึ้นครับ

http://nevikup.blogspot.com/2014/06/theme-smf-core.html
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา