• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

สัญญาจ้างควรตัดข้อ ๑๙ เรื่องอนุญาโตตุลาการออก จากสามารถ ศรีทรง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่าครบเ

เริ่มโดย admin, 25-04-2018, 04:15:16

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

สัญญาจ้างควรตัดข้อ ๑๙ เรื่องอนุญาโตตุลาการออก  จากสามารถ ศรีทรง
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่าครบเกณฑ์เลื่อนระดับให้รีบทำหากช้าต้องรายงานความชักช้า
http://www.nitikon.com/radub2552.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา