• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ส่ง ปปท นี่เป็นตัวอย่าง

เริ่มโดย admin, 25-04-2018, 04:12:53

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ส่ง ปปท นี่เป็นตัวอย่าง
http://www.nitikon.com/planptt.htm
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา