• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รุกล้ำทางสาธารณะ

เริ่มโดย นิติกรฝึกหัด, 25-09-2018, 04:51:11

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นิติกรฝึกหัด

กรณีมีเคสรุกล้ำทางสาธารณะครับ โดยสร้างรั้วรุกล้ำทางสาธารณะซึ่งอยู่ทางทิศตะวนตกของแปลง ทางกองช่างของอบต.ได้ลงพื้นที่พร้อมผม วัดคร่าวๆแล้วรุกล้ำจริง แต่ไม่แน่ชัดว่ารุกล้ำเยอะแค่ไหน เลยจะให้เจ้าหน้าที่รังวัดมาทำการรังวัดแนวเขตให้เพื่อความชัดเจน เลยทำบันทึกเสนอนายกอบต.ให้เจ้าหน้าที่มารังวัดแนวเขตให้ แต่นายกอบต.ไม่อนุญาติ ครับ เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการรุกล้ำลำรางสาธารณะทางด้านทิศตะวันออก ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงมารังวัด ตอนปี2557 แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องรังวัดใหม่อีก เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุ ผมจึงขอถามว่า
1.เราจำเป็นต้องรังวัดแนวเขตใหม่หรือเปล่าครับ
2.ถ้าแจ้งความดำเนินคดีเราสามารถ เรียกค่าเสียหายจากผู้รุกล้ำทางสาธรณะไดหรือไม่ครับ
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ