• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

นายก อบต.ซื้อผ้าห่ม ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดผู้กำกับดูแลมีคำสั่งพ้นตำแหน่งไม่ชอบ

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 04-11-2023, 13:40:03

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

📍กรณีศึกษา📍     
      ⚖️การที่นายก อบต.ซื้อผ้าห่มไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมา ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ผู้กำกับดูแลมีคำสั่งพ้นตำแหน่งนายก อบต. แต่ขอระงับการจัดการเลือกตั้งไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด/ขอให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา
      ⚖️ขอให้ยกขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา   
       ⚖️ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้ยกคำขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อน
      มีผู้ขอมาครับท่าน  ส่วนรายละเอียดขอให้ศึกษาจาก คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 574/2564 คำสั่งที่ 581/2565   (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2564/01013-640574-2f-650901-0000726733.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ (564.94KB) คำร้องที่ 574/2564 คำสั่งที่ 581/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2564/01013-640574-4f-650901-0000726734.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน