นายกเทศมนตรีจ้างลูกเขยเข้าเป็นคูสัญญากับเทศบาลต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

  • 0 ตอบ
  • 359 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษานายกเทศมนตรี จ้างลูกเขยเข้าเป็นคูสัญญากับเทศบาลตำบล บ.ทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคุกโดยวิธีตกลงราคา กล่าวคือ นายกเทศมนตรีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางตรงหรืทางอ้อมกับเทศบาลตำบล บ. ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด พ.มีคำสั่งให้พ้นตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล บ. ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน  คดีหมายเลขดำที่ อ. 408/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 68/2555 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2553/01012-530408-1f-550328-0000098687.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26-05-2023, 00:41:24 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »