• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

นายกเทศมนตรีจ้างลูกเขยเข้าเป็นคูสัญญากับเทศบาลต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 26-05-2023, 00:31:50

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษานายกเทศมนตรี จ้างลูกเขยเข้าเป็นคูสัญญากับเทศบาลตำบล บ.ทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคุกโดยวิธีตกลงราคา กล่าวคือ นายกเทศมนตรีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางตรงหรืทางอ้อมกับเทศบาลตำบล บ. ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด พ.มีคำสั่งให้พ้นตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล บ. ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน  คดีหมายเลขดำที่ อ. 408/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 68/2555 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2553/01012-530408-1f-550328-0000098687.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน