• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การวางแผนแอบบันทึกเสียงการสนทนาเรียกรับเงินอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ไล่ออกชอบแล้ว

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 10-02-2023, 00:36:51

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การวางแผนแอบบันทึกเสียงการสนทนาการเรียกรับเงินของพนักงานอัยการที่ได้มาโดยไม่ชอบเพราะได้มาจากการแอบบันทึกโดยผู้ฟ้องคดีไม่รู้ตัว เมื่อ กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ได้ห้ามไม่ให้รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว และให้อัยการได้มีโอกาสต่อสู้หักล้างพยานหลักฐานนี้แล้วในชั้นศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงอ้างพยานหลักฐานดังกล่าว จึงอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ กล่าวคือ การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีหมายเลขดำที่ อ. 1229/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 564/2563 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561229-1f-630916-0000665770.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน