• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การอุทิศที่ดินจึงเป็นทางสาธารณะโดยปริยาย อบต.ไม่ปรับปรุงถนนจึงละเลยต่อหน้าที่

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 06-10-2022, 23:41:48

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียน กรณีศึกษาการอุทิศที่ดินจึงเป็นทางสาธารณะโดยปริยาย อบต.ไม่ปรับปรุงถนนดังกล่าวจึงละเลยต่อหน่าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คดีหมายเลขดำที่ อ. 556/2552 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 569/2557 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2552/01012-520556-1f-571022-0000137738.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 556/2552 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 569/2557

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2552/01012-520556-4f-560329-0000137739.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน