• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การซื้อขายรถยนต์ รบกวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ ขอหนังสือ มท 0808.2/23940 ลงวันที่15 ธ.ค.2552 เรื่อง หารือการซ

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 04:10:31

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin



การซื้อขายรถยนต์

รบกวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ ขอหนังสือ มท 0808.2/23940 ลงวันที่15 ธ.ค.2552 เรื่อง หารือการซื้อขายรถยนต์แล้วผู้ขายไม่โอนทะเบียนให้เทศบาลผู้ซื้อเนื่องจากค้นหาจาก เว็บไซต์กรมฯ และทางเน็ตแล้วไม่เจอ ใครมีหนังสือดังกล่าวรบกวนด่วนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ""

12 101.108.133.* [ วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 10:45 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

การซื้อขายต้องซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคู่สัญญาจะต้องโอนทรัพย์สินให้ อบต/ทตเรียบร้อยมีการตรวจรับเรียบร้อยจิงจะจ่ายเงินให้นะคลับเอกสารไม่ครบถ้วนท่านจะจ่ายเงินได้อย่างไร
โดยคุณ นิติ 118.172.253.* [ วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 15:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

จ่ายเงินครบ เขาไม่โอนให้ ฟ้องเลยครับหรือ
แจ้ง สคบ ฟ้องแทนง่ายนิดเดียว
โดยคุณ แสงเทียนปลายอุโมงค์ 118.173.243.* [ วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 15:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

เพิ่มเติมรายละเอียดนะคะ คือ ในสัญญาระบุว่าผู้ซื้อจะชำระเงินเมื่อผู้ขายส่งมอบและโอนทะเบียนให้ แต่ผู้ขายโอนทะเบียนหลังจากส่งมอบเป็นเวลาหลายเดือน และเทศบาลชำระเงินแล้ว สตง.ลงตรวจพบว่าเทศบาลไม่ปรับผู้ขาย ให้หาตัวผู้รับผิด ซึ่งหนังสือที่มท 0808.2/23940 ลงวันที่15 ธ.ค.2552 ระบุว่าทะเบียนรถเป็นเพียงเอกสารควบคุมทางทะเบียนของทางราชการเท่านั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ส่งมอบแล้ว แต่หาตัวหนังสือดังกล่าวไม่พบมีแต่เพียงเลขหนังสือเท่านั้น จึงอยากขอรบกวน เพื่อนๆ พี่ ๆ ที่มีหนังสือดังกล่าวช่วยลงให้ด้วย หรือฝากเบอร์ติดต่อไว้ก็ได้ เพื่อจะได้ใช้อ้างอิงในการตอบข้อทักท้วงของ สตง. ขอบคุณมากค่ะ
โดยคุณ 12 101.108.139.* [ วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 16:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

เรียนคุณ 12 ลองเปิดดูมาตรา 458 ซิคับเขาบอกว่ากรรมสิทธิ์โอนไปตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายคับ แม้ยังไม่ได้จ่ายเงินกรรทมสิทธิ์ก็โอนไปแล้วคับ เว้นแต่มีสัญญามีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาประวิงการโอนกรรมสิทธิไว้ส่วนเรื่องส่งมอบแล้วไม่โอนทะเบียนให้ เคยมีคำพิพากษาฏีกาคับ ผมจำไม่ได้คับ ท่านใดทราบช่วยหน่อยคับ
โดยคุณ คนภูธร 192.168.100.* [ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 09:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ท่านเข้าใจถูกต้องแล้ว กรรมสิทธิ์มันโอนแล้ว ตามหลักแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่สมบูรณ์ด้วยการส่งมอบ มีฎีกาเยอะเกี่ยวกับกรณีนี้
ส่วนกรณี ค่าปรับ เมื่อมีการส่งมอบแล้ว ที่สมบูรณ์แล้ว ค่าปรับคงมีไม่ได้ แต่กรณีนี้ เมื่อท่านกำหนดในสัญญาชัดเจน จะชำระเงินให้เมื่อมีการโอนทางทะเบียนแล้ว คิดว่าท่านยังจ่ายเงินให้ไม่ได้ ต้องให้เป็นตามสัญญาก่อน เมื่อผู้ขายไม่ดำเนินการ ก็ถือว่าผิดสัญญา ค่าปรับก็เกิดแล้ว ตามสัญญาที่กำหนดไว้ เมื่อไม่ปรับ ต้องมีผู้รับผิดแล้ว
ว่าตามนี้นะ ขอท่านอื่นเพิ่มเติม แถลงความเข้าใจ
โดยคุณ น้อย 113.53.75.* [ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 09:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

หลักกฎหมายคงยุติแล้วว่า จ่ายเงินครบ กรรมสิทธิ์โอนทันที ส่วนเอกสารทางทะเบียนคนละเรื่องกันครับ...........ปัญหาคือหลักของสัญญา เมื่อสัญญาระบุชัด ก็ต้องปฏิบัติสัญญา และสัญญาก็ไม่ได้ขัดกับกฎหมาย อันจะทำให้ใช้บังคับไม่ได้......ดังนั้นเมื่อไม่ปฏิบัติสัญญาคือไม่โอนทะเบียนให้ด้วยในวันนั้น ก็เท่ากับผิดสัญญาทำให้เกิดค่าปรับขึ้น เมื่อไม่ปรับแล้ว สตง. ทักท้วงมาย่อมชอบแล้ว
....................................................................
ทต.คุ้งสำเภา จ.ชัยนาท ซื้อรถบรรทุกน้ำจาก บริษัท ช.ฯ กรรมการได้ตรวจรับพัสดุแล้ว แต่ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบคู่มือการจดทะเบียนรถให้ เทศบาลจะริบหลักประกันสัญญาได้หรือไม่
ปพพ. ม.458 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกัน... ส.ซื้อขาย ข้อ 9 ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา+ริบหลักประกันได้
สัญญาซื้อขายไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขายต้องโอนทะเบียนเป็นชื่อของเทศบาลผู้ซื้อ ก่อนที่จะจ่ายเงิน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถภายในกำหนดสัญญา ถือว่าได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้ว เทศบาลจึงไม่สามารถบอกเลิกสัญญาหรือริบหลักประกันได้
ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์มาใช้ในราชการ ตาม นส. ที่ มท 0407/ว 288 ลว. 9 มี.ค. 30 กำหนดให้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมในสัญญาว่า "ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว"
หนังสือ สถ. ที่ มท 0808.2/ 23940 ลว. 15 ธ.ค. 52
เอกสารทะเบียนรถยนต์ เป็นการควบคุมทางทะเบียนของราชการ มิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ (คำวินิจฉัยของอัยการสูงสุด ที่ 294/2541) ตามหนังสือ สถ. ที่ มท 0808.2/ 3289 ลว. 19 มี.ค. 51
...........................................
อยากเห็นหนังสือฉบับนี้เหมือนกันว่ามีใจความว่าอย่างไร
แต่สัญญามันก็ชัดนะ จะออกทางไหนดีหล่ะ

โดยคุณ แสงเทียนปลายอุโมงค์ 118.173.243.* [ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 10:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ความสำคัญของหนังสือที่อ้าง ในส่วนที่น่าจะเกี่ยวข้อง ลอกมาให้อ่านเลยละกัน" 2.สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2551 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ข้อ 9 สรุปว่า ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้ และริบหลักประกันได้ และ ข้อ 10 กรณีผู้ซื้อไม่บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด"
โดยคุณ น๊อตค้าบ 118.172.221.* [ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 13:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

คุณน๊อตค่ะ รบกวนลง"ฟล์หนังสือดักล่าวให้ด้วยค่ะ เพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจ และที่สำคัญจะได้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตอบ สตง. ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดยคุณ 12 182.53.70.* [ วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 11:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ถ้าไม่มีการระบุในประกาศว่า ต้องส่งมอบทะเบียนรถด้วย ก็ต้องจ่ายเงินครับถ้าเค้าส่งมอบรถยนต์ (ถ้าไม่ระบุ เจ้าหน้าที่มีความผิด ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนครับ) เรื่องนี้มีหนังสือสั่งการไว้ครับ
ถ้าระบุในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาให้โอนทะเบียนให้ด้วย ถ้าส่งมอบโดยยังไม่มีการโอนทะเบียน ก็ไม่ต้องจ่ายเงินครับ
ดูสัญญาด้วยครับ ในข้อการชำระเงินว่าระบุไว้อย่างไร
ไม่มีเวลาหาหนังสือสั่งการครับ ใครรู้ช่วยส่งไปให้เค้าหน่อย
โดยคุณ นิติกรเก่า 118.173.160.* [ วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 11:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

1. กรณีซื้อขายรถยนต์กรรมสิทธิ์ได้โอนไปยังเทศบาลแล้ว ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์ภายในเวลากำหนด เทศบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบภายในเวลากำหนด ถือว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว เทศบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้ขาย แต่เมื่อสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อมีการโอนทะเบียน ก็ต้องเป็นไปตามนั้น เมื่อผู้ขายยังไม่ได้โอนทะเบียน เทศบาลจ่ายเงิน การชำระหนี้ระหว่างคู่สัญญาถือได้ว่าชอบด้วยกฎหมาย (การชำระหนี้ไม่เสียไประหว่างคู่สัญญา)
2. เรื่องค่าปรับ จะปรับได้หรือไม่ ให้ดูที่สัญญาซื้อขาย ว่าได้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ว่าอย่างไร ปรับได้กรณีใดบ้าง ก็ต้องบังคับตามสัญญาซื้อขายเป็นสำคัญ (ถือเป็นสัญญาเอกชน)
3. ถ้าดูที่สัญญาแล้วไม่ได้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ หรือไม่มีกรณีที่จะต้องปรับผู้ขาย ก็จะเรียกค่าปรับจากผู้ขาย ตามที่ สตง.ทักท้วงไม่ได้ ต้องพิจารณาว่าเทศบาลเสียหายหรือไม่ จำนวนเท่าใด
4. การที่เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้ผู้ขายก่อนที่จะได้รับการโอนทางทะเบียน (ในสัญญาระบุชัดว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อส่งมอบรถและโอนทะเบียนแล้ว) เมื่อเทศบาลจ่ายเงินก่อนที่จะได้รับการโอนทะเบียนจึงทำให้เทศบาลเสียหาย ค่าเสียหายคิดจากค่าดอกเบี้ยหรือประโยชน์ของเงินที่จ่ายไปนับจากวันที่เทศบาลจ่ายเงิน ถึง วันที่ผู้ขายได้โอนทะเบียน
5. พิจารณาต่อว่าการจ่ายเงินก่อนที่จะได้รับการโอนทะเบียนมีเจตนาเอื้อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิควรได้หรือไม่
6. ตามอุทาหรณ์ ถ้าดูที่สัญญาแล้วไม่ได้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ก็ไม่มีกรณีที่ต้องบังคับผู้ขายให้รับผิด
โดยคุณ ึ777 192.168.24.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 16:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin


ใครมีหนังสือ มท 0407/ว 288 ลว. 9 มี.ค. 30 บ้างคะ
รบกวนขอไฟล์หน่อยคะ PDF
โดยคุณ วิเคราะห์ฯ ส่งเมล์ถึง วิเคราะห์ฯ 125.26.49.* [ วันพุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา