• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

เนติบัณฑิตยสภาเป็นองค์ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพหรือไม่ เนติบัณฑิตยสภาเป็นองค์ตรวจสอ

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 03:33:19

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

เนติบัณฑิตยสภาเป็นองค์ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพหรือไม่

เนติบัณฑิตยสภาเป็นองค์ตรวจสอบกลั่นกรองและ
รับรองการประกอบวิชาชีพ ทางกฎหมายหรือไม่
เข้าใจว่า ที่เป็นวิชาชีพทางกฎหมาย เห็นจะมีแต่ทนายความ
ที่มีสภาทนายความเป็นองค์กรวิชาชีพ เหมือนสภาแพทย
สภาวิศวะ หรือไม่ หร่ือถือว่าเนติฯ เป็นองค์กรทางวิชาชีพ
ตาม มติ ก. เกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง วช นี้ด้วย

จขกท 180.180.121.* [ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 11:24 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

เรื่องนี้ ผมมองว่า เนติบัณฑิตยสภา จะมีสถาพภาพอย่างไร ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สำคัญตรงที่ว่า การที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ ก.กลาง ตั้งเงื่อนไข ต้องจบเนฯ ถึงจะเป็นวิชาชีพ (วช) นั้น มีเหตุผลอย่างไร เอาอะไรเป็นหลักในการคิด ถ้ามีเหตุผล ก็ควรฟัง ถ้าไม่มีเหตุผลก็ควรฟ้อง...
โดยคุณ เซรุย 1.20.191.* [ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 12:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

เห็นว่าควรฟ้องอย่างยิ่ง..เอาเลย เพื่อ นิติกร ทุกคนนะ...
และตำแหน่งอื่นๆ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รังสีการแพทย สตวแพทย รังสีการแพทย์ เภสัชกรรม กายภาพบําบัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีวิชาชีพ หรือไม่ ตามกฎหมายใด
ทำไมท้องถิ่นถึงประกาศเป็นวิชาชีพ
โดยคุณ อบต 101.108.171.* [ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

พรบ เนติฯ
มาตรา ๔ เนติบัณฑิตยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์และการประกอบอาชีพทางกฎหมายรวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการนั้น
(๒) ควบคุมมรรยาททนายความ ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ∗∗
(๓) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
***
โดยคุณ น 1.1.142.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin


เนติฯ ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไข ที่มีการสร้างเงื่อนไขฯ ต่างๆ ที่ว่ามา เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวเอากับกลุ่ม(พรรคพวก) ที่สร้างเงื่อนไขเหล่านี้


ถามว่า เนติฯ รับรองกลั่นกรองวิชาชีพกฎหมายใช่หรือไม่ ก็ใช่ เช่น ทนายความ ต้องให้เนติฯ รับรองโดยให้เป็นสมาชิกก่อนฯ สภาทนายความ ถึงออกใบอนุญาตให้ ... อาจสงสัย ก็เพราะว่าแต่เดิมนั้น เนติฯ เป็นคนออกใบอนุญาตให้ทนายความ (กฎหมายเดิม)


กรรมการของเนติ ฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิชาชีพกฎหมายให้หลายๆระดับ


แต่ยังไง ก็ตาม อย่าไปทะเลาะผิดคน เพราะเนติฯ ไม่ได้ไปเห็นชอบกับหลักเกณฑ์ที่กำลังบ่นๆ กัน


โดยคุณ นิ๋ง 1.4.234.* [ วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin


มีกรณีที่เนติฯ ไม่รับรองและไม่รับเป็นสมาชิกเนติฯ ส่งผลให้คนที่สอบผ่านหลักเกณฑ์ของสภาทนายความ ก็ไม่อาจเป็นทนายความได้

คือ กรณี เสริม สาครราช ที่เคยมีคดีฆ่าแฟน ต่อมาพ้นโทษ แล้วเรียนนิติฯ จนจบต่อมาไปสมัครสอบวิชาว่าความ ....(เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสุกล)...


สอบผ่านหลักเกณฑ์ของสภาทนายความหมดทุกขั้นตอน ...(ใครๆก็จำไม่ได้)...

แต่พอไปขอเป็นสมาชิก เนติฯ เนติฯตรวจพบว่า คนนี้คือ เสริมฯ จึงไม่รับเป็นสมาชิก .... ส่งผลให้ไม่มีใบรับรองของเนติฯ มาส่ง สภาทนายความ

สภาทนายความ จึงไม่ออกใบอนุญาตให้ มีการยื่นฟ้องสภาทนายความ กล่าวหาว่ากระทำไม่ชอบ (คดีปกครอง) สุดท้าย ศาลปกครอง ยกฟ้อง ทั้งสองศาล

ดังนั้น หากจะสู้จริงๆ ก็ต้องรีบฟ้องเพิกถอนกฎ หมายถึง ในส่วนของนิติกร ต้องฟ้องมติอะไร ของ ก ต่างๆ ที่ออก มาโดยเร็ว ไม่งั้น เลย 90 วัน นับแต่รู้ จะหมดสิทธิฟ้องเพิกถอนกฏ ด้วยกฎนั้นไม่ต้องอุทธรณ์ ให้เพิกถอนทันที
โดยคุณ นิ๋ง 1.4.234.* [ วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

อ.ชนินฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อคราวมาบรรยายเมื่อวันที่ 12 พ.ย.59 ที่เทศบาลนครแห่งหนึ่ง ซึ่งผมในฐานะนิติกร ว่าจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของนิติกร แต่ท่านรีบอธิบายให้ก่อนเลยว่า ได้ข่าวว่าตอนนี้ นิติกรได้ไปแปลความหมายของคำว่าวิชาชีพ ไปในทางที่เข้าข้างตัวเองว่านิติกรต้องเป็นวิชาชีพทั้งหมด ไม่มี ว.และ วช. เมื่อถึงระดับ ชำนาญการแล้วต้องได้ค่าประจำตำแหน่งทุกคน ท่านบอกว่า นิติกรที่จะเป็นวิชาชีพและได้ค่าประจำตำแหน่งนั้นจะต้องจบเนติฯ ด้วยเหตุผลที่ว่า ตอนแรกที่ขอให้นิติกรเป็นวิชาชีพนั้น นิติกรของกพ.ยังไม่มีเงินประจำตำแหน่งและไม่เป็นวิชาชีพเลย ท่านบอกว่าท่านเองเป็นคนเสนอทำเรื่องให้นิติกรอปท.มีเงินประจำตำแหน่ง และตอนที่ท่านเสนอเรื่องไปตอนแรกก็ถูกคัดค้านอย่างหนักจาก กพ. แต่ท่านก็ว่าท่านได้ต่อสู้กับกพ. จนคณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะเป็นวิชาชีพได้นั้น มี 3 ข้อคือ 1.เป็นตำแหน่งเฉพาะเจาะจงที่มีวุฒิปริญญาที่คนจบสาขาอื่นมาทำแทนไม่ได้ 2.ทำงานกระทบต่อประชาชนทั่วไป (กพ.ก็ค้านว่านิติกรอปท.ทำอะไร ท่านก็อ้างวาเราต้องออกข้อบัญญัติต่างๆถึงทำให้กระทบประชาชน) 3.ต้องมีองค์ตรวจสอบกลั่นกรองและ
รับรองการประกอบวิชาชีพ (ในตอนนั้นท่านก็นึกถึงแต่เนติบัณฑิตฯ ก็สอบถามคณะกรรมการว่าเนติฯถือว่าเป็นองค์กรฯได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการก็ยอมรับได้ในจุดนี้)
นั้นจึงเป็นที่มาของการกำหนดให้นิติกรอปท.ที่จะได้ค่าประจำตำแหน่งต้องจบเนติฯ
ท่านยังบอกอีกว่า ได้ข่าวว่าตอนนี้นิติกรบางคนกำลังจะฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนกฎเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านบอกว่า ถ้าฟ้องจริง "คนฟ้องก็ชนะ" เพราะศาลอาจจะมองว่ากฎดังกล่าวไม่เป็นธรรมแก่ทุกคน และให้เพิกถอนกฎดังกล่าว นั้นจะส่งผลทำให้นิติกรอปท.ทั้งหมดที่เคยได้ค่าประจำตำแหน่งอยู่ก่อนก็จะไม่ได้ค่าประจำตำแหน่งเหมือนกันทุกคน ซึ่งศาลก็คงจะยึดเอาของ กพ.มาพิจารณาและบังคับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกพ.
ทั้งนี้ทั้งนั้น จขกท ก็ยังไม่จบเนติฯเช่นกันครับ 55555
โดยคุณ ยังไม่จบเนติฯ 61.19.82.* [ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ก็ยังไม่จบเนติแต่เห็นว่าได้เนติค่อยได้เงิน วช.คิดว่ามันก็สมนำ้สมเนื้อดี ซึ่งจะว่าไปแล้วนิติกรของ กพ.เขาก็ไม่ได้ตรงนี้
โดยคุณ 123 118.174.130.* [ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา