• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือนกรณีไม่ควบคุมลูกน้องในการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แต่ ปปช.ชี้มูล ตาม พรบ.ฮั้วป

เริ่มโดย admin, 23-08-2019, 03:22:59

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป