• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

เชิญนิติกร อปท. ทุกท่าน ลงรวบรวมปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน รวมที่นี่ เพื่อนำเข้าการประชุมกรรมการสมาคม

เริ่มโดย admin, 08-08-2019, 08:39:24

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

รวมที่นี่เลยครับ
   เพื่อป้องกันแสปม โจมตีเว็บไซด์ เพราะฝรั่งสมัคร มาโฆษณาขายของกินพื้นที่เว็บไซด์มาก
จึงจำเป็นต้องให้ทุกท่านทำการสมัคร เข้าสู่ระบบเว็บไซท์ก่อนการใช้งานโพสกระทู้
ไม่เข้าใจตรงไหน แอดไลน์มาถามได้ที่
0812880899

ตามวาระการประชุม 3  ข้อ 3.1
http://www.nitikon.com/raynganprachoom2-2562.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา