• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

แถลงการณ์ชมรมนิติกร อปท ฉบับที่ ๑๑ หากท่านสมาชิกท่านใดเห็นกฎ ระเบียบ พรบ ประกอบ รธน ต่างๆที่ออกแบบขั

เริ่มโดย admin, 01-05-2018, 06:46:59

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin
แถลงการณ์ชมรมนิติกร อปท ฉบับที่ ๑๑
หากท่านสมาชิกท่านใดเห็นกฎ ระเบียบ พรบ ประกอบ รธน ต่างๆที่ออกแบบขัด รธน หรือไม่เป็นธรรม สามารถ เขียนบทความ หนังสือ เหตุผลประกอบข้อกฎหมาย ส่งโดยตรงได้ หรือจะส่งผ่านชมรม เพื่อส่งในนามชมรม โดยให้เครดิตท่านได้!!
ช่วยๆกันเพื่อการพัฒนาและความถูกต้องครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา