เข้าหน้าแรกใหม่คลิกที่นี่   ///   เข้าหน้าเดิมคลิกที่นี่เรียน  ทุกท่าน โปรดทราบ แอดมินมีความจำเป็นต้องขอรับบริจาคเงินค่าจัดทำเว็บไซท์ เพื่อต่ออายุโดเมนเนม คือชื่อเว็บไซท์  และโฮส คือพื้นที่ ที่ฝากข้อมูลเว็บไซท์ ซึ่งผมแอดมิน ได้ทำการสร้างเว็บ และ เช่าโดเมนและโฮส  หลังจากที่เคย รับบริจาค เมื่อประมาณ 3 ปี ที่ผ่านมา ได้เงินจำนวนที่จ่ายค่าเช่าไปกว่าสามปี  ตอนนี้หมดอายุแล้ว เนื่องจากเว็บไท์นี้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  จะต่างจากเฟสบุ๊คและไลน์ ข้อมูลในเว็บไซท์จะยังคงอยู่ตราบที่เช่าโฮสเขาอยู่ ส่วนเฟส มีโอกาสถูกแฮ็ค  ข้อมูลหายไป และค้นหาไม่เป็นหมวดหมู่     ดังนั้น ในโอกาสนี้ ผมขอรับบริจาคเงินจากท่านที่อยากร่วม ในการเช่าโดเมนและโฮสตามข้างต้นดังกล่าว 
สามารถ โอนเงินเข้าบัญชี กรุงไทย นายสมเกียรติ  วรรณสุทธิ์  5450058977  มาเท่าไหร่ ก็จะจ่ายเช่าไปทั้งหมดทุกบาทไม่เก็บไว้  ถ้าไม่พอดี  ผมก็จะออกใส่  ท่านใดโอนแล้วแจ้งสลิปด้วยที่ไลน์ไอดี 0812880899  ผมจะลงรายชื่อผู้บริจาคทุกท่านหน้าเว็บไซท์ตรวจสอบได้ ท่านใดโอนไม่มีชื่อก็ทักมาได้ 
ขอบพระคุณทุกท่าน

หากดูแล้ว ความสนใจในการช่วยเหลือร่วมมือไม่มี แอดมินขออนุญาต
โอนเงินกลับคืนท่านที่โอนมา และขอปิดเว็บไซท์ ต่อไป

***ปิดรับบริจาค**
รอสิ้นปีหน้า

รายนามผู้บริจาค ค่าเช่าโดเมนเนมและโฮส www.nitikon.com

ที่ ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน(บาท) วันที่โอน หมายเหตุ
1 พี่ธีรเดช นรัตถรักษา 1,000.- บาท และ 1,500.- บาท 15/11/66  , 17/11/66 รวม 2,500.- บาท
2 นางสาวเภาวรัตน์ 200.- บาท 15/11/2566  
3 นายศุภกฤต กุมารสิทธิ์ 20.- บาท 15/11/66  
4 นายอภิชาติ  ทองแดง 100.-  บาท 15/11/66  
5 นางสุวรรณดี  จงดี 100.- บาท  15/11/66  
6 นายชูศักดิ์  ทองกล่อม 100.- บาท 15/11/66  
7 นายดำรงศักดิ์  พรหมมี 100.- บาท 15/11/66  
8 น.ส.ลัดดาวรรณ  ผิวทอง 100.- บาท 16/11/66   
9 น.ส.อรทัย  พวงวลัยสิน 200.- บาท 16/11/66  
10 นส.ศราวีย์  พูลชัย 100.- บาท 16/11/66  
11 นายสุวรรณ์  ดีฤทธิ์ 500.- บาท 16/11/66  
12 นายจีรศักดิ์ ส 100.- บาท 16/11/66  
13 น.ส.สุธินี  ยอดยิ่ง 100.- บาท 17/11/66  
รวม   4,220.- บาท    

(กำลังไล่เรียงลงอีกครับ)ห้าบาทสิบบาทก็ไม่ว่ากันอยากทราบว่าทุกท่านให้ค่าให้ความสำคัญกับเว็บไซท์มากน้อยแค่ไหนเพื่อพิจารณาว่าควรคงอยู่ หรือปล่อยสลายไปตามกาลเวลาได้แล้ว

 
ทำการโอนเงินทั้งหมด เข้าบัญชี โฮสและโดเมน หักจ่าย 3,700.- บาท ที่เหลือ ไว้รวมยอดกับปีหน้า