กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

   กรณีที่มีคำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 20-06-2021, 09:50:37
   การที่การขาดราชการเกินกว่า 15 วัน นำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาลงโทษจึงชอบแล้ว [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 20-06-2021, 09:43:38
   ขอตัวอย่างคำถาม ที่คณะกรรมการสอบสวน จะใช้ถามใน สว.2 ค่ะ [ สนทนาทั่วไป ] โดย จำเนียน นิลสวัสดิ์ 18-06-2021, 08:55:07
   การฟ้องคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดไม่ปรับกรอบ ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 17-06-2021, 22:52:41
   ผู้ใหญ่บ้านทะเลาะทำร้ายร่างกายชาวบ้านคดีอาญารอผิดวินัยอย่างร้ายแรงปลดออกชอบแล้ว [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 12-06-2021, 10:11:21
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับผู้รับจ้างกรณีผิดสัญญาจ้างไม่สูงเกินจริง [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 10-06-2021, 22:57:22
   สัญญาต้องเป็นสัญญา อบต.สั่งซื้อผ้าห่มด้วยวาจา อบต.ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 08-06-2021, 23:35:55
   หนังสืออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 08-06-2021, 12:28:21
   เทศบาลซื้อเสื้อแแจกประชาชนงานประเพณีกินผักและไหว้เต่าชอบกฎหมายหรือไม่ [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 07-06-2021, 08:55:05
   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 06-06-2021, 09:56:39
   หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ อปท.64 [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 06-06-2021, 04:57:00
   แนวทางการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ คู่มือดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 06-06-2021, 04:28:22
   การที่บริษัทฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ย [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 03-06-2021, 15:08:56
   การขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กรมบัญชีกลาง [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 03-06-2021, 15:03:55
   หนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ [ กระดานความรู้จากนิติกรพร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน 31-05-2021, 06:50:27

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

208 กระทู้ | 208 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 20-06-2021, 09:50:37

รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางแก้ไข

14 กระทู้ | 13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 09-11-2019, 01:32:57

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรและคำถามทั่วไป

199 กระทู้ | 94 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 25-03-2021, 02:22:12

เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด

41 กระทู้ | 41 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 21-08-2020, 14:08:57

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ

หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

3 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 04-10-2019, 16:02:50

เกี่ยวกับงานคลัง

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 21-05-2018, 08:08:25

เกี่ยวกับสวัสดิการ

16 กระทู้ | 14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 02-09-2020, 10:05:31

คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 01-05-2018, 06:54:57

เกี่ยวกับงานบุคคล

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 15-06-2018, 06:56:13

เกี่ยวกับละเมิด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ผลงานเด่นนิติกรท้องถิ่น/และงานในมาตราฐาน

งานดี กิจกรรมเด่น เป็นแบบอย่าง

รวมผลงานเด่นๆของนิติกร ในวงกว้างนอกเหนือจากในที่ทำงานองค์กรของตนเอง เช่น งานวิทยากรบรรยายทั่วประเทศ / งานเป็นคณะกรรมการสอบสวน นอกองค์กร และอื่นๆ

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน บุคคลผู้มีความสามารถในด้...
เมื่อ 21-09-2020, 08:59:42

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ส.ต.ท.มนตรี แดงศรี
ใน ขอชื่นชมแอดมินที่มุ่งมั่...
เมื่อ 02-04-2021, 08:28:41

รวมพลคนสอบท้องถิ่น

ข่าวสารจากกรมส่งเสริมฯเกี่ยวกับการสอบ

3 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 10-09-2020, 08:57:40

แนวข้อสอบทั่วไป

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

แนวข้อสอบ ก.พ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เทคนิคการตอบคำถาม

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 19-08-2019, 07:29:44

แนวข้อสอบภาค ก เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

มาช่วยกันเฉลยข้อสอบ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

แจกฟรีข้อสอบ ขอข้อสอบ ห้ามซื้อขาย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

รวมแวดวงท้องถิ่น

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

7 กระทู้ | 7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 03-09-2020, 04:23:07

รวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นไทย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 03-03-2020, 08:20:41

เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 05-08-2019, 07:15:38

ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

12 กระทู้ | 12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 09-10-2020, 08:23:30

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย

กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 28-02-2020, 03:55:03

ประวัติประธานชมรมฯ,ส.ค.ส,และอื่นๆ

12 กระทู้ | 12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 24-04-2018, 13:48:30

ข่าวสารเฉพาะนิติกร

2 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 20-04-2018, 02:17:32

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับชมรม

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

MVกฎหมายและท้องถิ่น

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 01-05-2018, 07:05:21

วีดีโอกฎหมายน่ารู้

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 11-05-2020, 12:27:02

บทความสาระน่ารู้

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 10-05-2018, 07:42:11

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 กระทู้ | 12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 01-05-2018, 06:46:59

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 24-04-2018, 13:12:47

ดาวนิติกร

4 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 03-09-2020, 12:11:20

หมวดหมู่ทั่วไป

สนทนาทั่วไป

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 18-06-2021, 08:55:07

เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น

17 กระทู้ | 17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 02-09-2020, 09:42:39

ข่าวการสอบราชการทั้งหมด

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 16-08-2019, 06:27:53

เกี่ยวกับทุกตำแหน่ง

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เกี่ยวกับข้าราชการ กพ.

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ชุมนุมรุ่นหลักสูตรนิติกร อปท.ฯ หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ชุมนุมนิติกรแยกแต่ละจังหวัด ทั้ง อบจ./เทศบาล/อบต.

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 16-08-2019, 13:52:27

หลักสูตรนิติกร อปท.ฯ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 27-08-2020, 05:42:23

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๑

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๒

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๓

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๔

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๕

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๖

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๗

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๘

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๙

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๑๐

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

รวมกฎหมายทุกชนิด

ไทยจัสติคบอร์ด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพานิชย์

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เนติบัณฑิต

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 23-08-2019, 06:28:25

ประมวลกฎหมายที่ดิน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายอาญา

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 23-08-2019, 06:14:47

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 27-08-2020, 14:30:07

ติดต่อโฆษณาได้ที่เว็บมาสเตอร์

พ่อค้าแม่ค้าลงขายของได้ฟรีที่นี่ ลงที่อื่นแบนชื่อผู้ใช้หมด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ติดต่อโฆษณาที่นี่

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 20-04-2018, 08:11:34

ส่วนตัวเว็บมาสเตอร์

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 10-08-2019, 07:25:04

เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์

29 กระทู้ | 21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 03-09-2020, 08:25:33

  • ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด กลับเข้าสู่บอร์ด

ชมรมนิติกร อปท. เว็บไซท์อันดับ ๑ แห่งวงการท้องถิ่น - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

1837 กระทู้ ใน 1713 หัวข้อ โดย 384 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: lommy
กระทู้ล่าสุด: "กรณีที่มีคำสั่งไม่เลื่อน..." ( 20-06-2021, 09:50:37 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

20 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 58. ออนไลน์มากที่สุด: 325 (05-06-2019, 00:22:25)