เมนูหลัก
 
   
 
//เอารีเซนอิมเมจนูลออก รอแก้ไข //
//เอารีเซนอิมเมจนูลออก รอแก้ไข // //เอารีเซนอิมเมจนูลออก รอแก้ไข // //เอารีเซนอิมเมจนูลออก รอแก้ไข //
//เอารีเซนอิมเมจนูลออก รอแก้ไข //
//เอารีเซนอิมเมจนูลออก รอแก้ไข //
ภาพข่าวและกิจกรรมชมรมฯ 
เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด
// ***ตรงนี้หายไป รอใส่โค๊ดที่ถูกต้อง //
สวัสดิการนิติกรและอื่นๆ
เอารีเซนออก

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

กระดานความรู้จากอาจารย์นิติธรรม แกล้วกล้า

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กระดานความรู้จากนิติกรอ๊อด เนติรากหญ้า

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กระดาน ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 22, 2018, 10:55:22 AM

ติดต่อโฆษณาได้ที่เว็บมาสเตอร์

ติดต่อโฆษณาที่นี่

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 20, 2018, 03:11:34 PM

ห้องรวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นไทย

นิติกรปฏิบัติการ/นิติกรชำนาญการ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เจ้าหน้าที่ป้องกัน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

รวมกฎหมายทุกชนิด

ไทยจัสติคบอร์ด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เนติบัณฑิต

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กฎหมายปริญญาเอกทั้งหมด ทุกหมวด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กฎหมายปริญญาโททั้งหมด ทุกหมวด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กฎหมายปริญญาตรีทั้งหมด ทุกหมวด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ส่วนเว็บมาสเตอร์

ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 22, 2018, 03:28:23 PM

ดาวนิติกร

สาวงามหนุ่มหล่อ วงการนิติการ

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 19, 2018, 10:16:59 PM

แนะนำตัวกันได้ที่นี่

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ข่าวสารเฉพาะนิติกร

2 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 20, 2018, 09:17:32 AM

ข่าวสารที่น่าสนใจแวดวงท้องถิ่น

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย

กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

เฉพาะท่านประธาน ธีรเดช ที่ตั้งกระทู้ได้แจ้งข่าวสาร สมาชิกสามารถแสดงความเห็นได้

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับชมรม

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

MVกฎหมายและท้องถิ่น

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 20, 2018, 11:05:25 AM

วีดีโอกฎหมายน่ารู้

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 21, 2018, 12:44:53 PM

บทความสาระน่ารู้

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 19, 2018, 08:39:25 PM

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ

เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด

เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทั้งหมด ทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ ตัวอย่างเคส และอื่นๆ

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 22, 2018, 02:43:59 PM

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 21, 2018, 12:41:53 PM

ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 21, 2018, 12:48:05 PM

เกี่ยวกับสวัสดิการ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการนิติกร และตำแหน่งอื่นๆ แนวทาง ความก้าวหน้า ระเบียบ และอื่นๆ

10 กระทู้ | 10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 21, 2018, 12:30:55 PM

คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่นิติกรต้องเกี่ยวข้อง คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดำเนินการทางปกครอง แนวทางแก้ไข แนวทางการต่อสู้ทางปกครอง และอื่นๆ

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 22, 2018, 05:06:44 PM

เกี่ยวกับงานบุคคล

ที่นิติกร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในแง่กฎหมาย ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เคส การพูดคุยสอบถาม

3 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 21, 2018, 12:42:49 PM

เกี่ยวกับละเมิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ เคส

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หมวดหมู่ทั่วไป

สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 19, 2018, 03:40:14 PM

เกี่ยวกับทุกตำแหน่ง

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เกี่ยวกับข้าราชการ กพ.

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด กลับเข้าสู่บอร์ด

<<<<::::ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย::::>>>> - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกรณีหัวหน้าส่วนการคลังทุจริตทางการเงินนายอำเภอออกคำสั่งให้ปลัด อบต.ร โดย admin (คดีทางปกครองที่น่าสนใจ)
¹ 22, 2018, 05:06:44 PM
ใช้ตัวนี้จริงๆเพิ่มขนาดตัวอักษร โดย admin (เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์)
¹ 22, 2018, 03:28:23 PM
ถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือกรณีไม่ควบคุมลูกน้องในการจัดส่งประกาศโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ ย้ายที่ โดย admin (เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด)
¹ 22, 2018, 02:43:59 PM
โครงการแจกฟรีไม่มีขาย (ไฟล์หนังสือท้องถิ่นสรุป พ.ร.บ. 11 ฉบับ + ไฟล์เสียงไลฟ์สด โดย ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา (กระดาน ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา)
¹ 22, 2018, 10:55:22 AM
อบต.ก.จัดแข่งขันกีฬาได้จัดซื้อเหรียญเพื่อมอบให้แก่นักกีฬา ปรากฏว่าเหรียญเล็กกว่าที่ตกลงกันไว้ (ไม่ได โดย admin (เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด)
¹ 21, 2018, 09:41:49 PM
ข้าราชการถูกสอบวินัยแล้วย้ายที่ทำงาน ต้นสังกัดใหม่ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่อีก ๑ คณะ คณะกรรมการทั้งสองชุ โดย admin (เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด)
¹ 21, 2018, 08:59:01 PM
คำถาม ๓/๒/๖๑ สตง.ชี้มูลความผิดในปี 2556 ว่า จนท.อบต.กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้าย โดย admin (เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด)
¹ 21, 2018, 08:39:20 PM
นายช่างโยธา ขาโหด กรรมการไม่ตรวจรับเพราะงานไม่เสร็จมีอาการวีนแตก::: หนูเป็นนักวิชาการศึกษา ตอนบรรจุใ โดย admin (เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด)
¹ 21, 2018, 01:07:12 PM
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยฉบับย่อๆ โดย admin (เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด)
¹ 21, 2018, 12:50:03 PM
สตง.เรียกคืน ทุนการศึกษา.. Cr.wisit chanchai โดย admin (ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ)
¹ 21, 2018, 12:48:05 PM
คำถามทางวินัย โดย admin (เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด)
¹ 21, 2018, 12:45:21 PM
คำถามทางวินัย โดย admin (วีดีโอกฎหมายน่ารู้)
¹ 21, 2018, 12:44:53 PM
แจกไฟล์การทำชำนาญการพิเศษ โดย admin (เกี่ยวกับงานบุคคล)
¹ 21, 2018, 12:42:49 PM
ตัวอย่าง ซื้อวัสดุสำนักงาน ราคาเกินห้าพันบาท ลงระบบอีจีพี กำหนดคุณลักษณะ มีใบเบิกพัสดุ โดย admin (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
¹ 21, 2018, 12:41:53 PM
ตัวอย่างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โฟมบอร์ด พร้อมติดสติ๊กเกอร์อัตรากำลัง อปท. โดย admin (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
¹ 21, 2018, 12:41:19 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

48 กระทู้ ใน 47 หัวข้อ โดย 5 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: อาหลิน หลิน
กระทู้ล่าสุด: "กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุด..." ( ¹ 22, 2018, 05:06:44 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

6 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 30. ออนไลน์มากที่สุด: 172 (¹ 21, 2018, 09:15:45 PM)