ผลงานเด่นนิติกรท้องถิ่น/และงานในมาตราฐาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานดี กิจกรรมเด่น เป็นแบบอย่าง

รวมผลงานเด่นๆของนิติกร ในวงกว้างนอกเหนือจากในที่ทำงานองค์กรของตนเอง เช่น งานวิทยากรบรรยายทั่วประเทศ / งานเป็นคณะกรรมการสอบสวน นอกองค์กร และอื่นๆ

รวมพลคนสอบท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารจากกรมส่งเสริมฯเกี่ยวกับการสอบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบ ก.พ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เทคนิคการตอบคำถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบภาค ก เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

ไม่มีกระทู้ใหม่ มาช่วยกันเฉลยข้อสอบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจกฟรีข้อสอบ ขอข้อสอบ ห้ามซื้อขาย

รวมแวดวงท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นไทย

ขาดตำแหน่งไหนแจ้งมาได้

บอร์ดย่อย: เจ้าหน้าที่ป้องกัน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, นิติกรปฏิบัติการ/นิติกรชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

บอร์ดย่อย: แลกเปลี่ยนความรู้กับเวบมาสเตอร์, กระดานความรู้จากนิติกรพร, กระดานความรู้จากปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา, บทความและความรู้จาก วราภรณ์ แสงชา

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนะนำตัวกันได้ที่นี่

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

เฉพาะท่านประธาน ธีรเดช ที่ตั้งกระทู้ได้แจ้งข่าวสาร สมาชิกสามารถแสดงความเห็นได้

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางแก้ไข

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติประธานชมรมฯ,ส.ค.ส,และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารเฉพาะนิติกร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับชมรม

ไม่มีกระทู้ใหม่ MVกฎหมายและท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ วีดีโอกฎหมายน่ารู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความสาระน่ารู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ไม่มีกระทู้ใหม่ แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวนิติกร

สาวงามหนุ่มหล่อ วงการนิติการ

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด

เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทั้งหมด ทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ ตัวอย่างเคส และอื่นๆ

บอร์ดย่อย: เรียนวินัยผ่าน LINE โดย อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับสวัสดิการ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการนิติกร และตำแหน่งอื่นๆ แนวทาง ความก้าวหน้า ระเบียบ และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่นิติกรต้องเกี่ยวข้อง คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดำเนินการทางปกครอง แนวทางแก้ไข แนวทางการต่อสู้ทางปกครอง และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับงานบุคคล

ที่นิติกร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในแง่กฎหมาย ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เคส การพูดคุยสอบถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับละเมิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ เคส

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

ไม่มีกระทู้ใหม่ เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น

เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวการสอบราชการทั้งหมด

รวมข้อมูลข่าวสาร การประกาศรับสมัครสอบ โอนย้าย ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรมฯ ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง รวมไปถึง พนักงานจ้าง พนักงานประจำ ลูกจ้าง ทุกองค์กร

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับทุกตำแหน่ง

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับข้าราชการ กพ.

ชุมนุมรุ่นหลักสูตรนิติกร อปท.ฯ หลักสูตรต่างๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง

บอร์ดย่อย: หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๑, หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๒, หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๓, หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๔

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุมนุมนิติกรแยกแต่ละจังหวัด ทั้ง อบจ./เทศบาล/อบต.

บอร์ดย่อย: นิติกร จังหวัดขอนแก่น, นิติกร จังหวัดอุดรธานี, นิติกร จังหวัดกาฬสินธุ์, นิติกร จังหวัดหนองคาย, นิติกร จังหวัดบุรีรัมย์, นิติกร จังหวัดสุรินทร์, นิติกร จังหวัดยโสธร, นิติกร จังหวัดเลย, นิติกร จังหวัดนครพนม, นิติกร จังหวัดนครราชสีมา, นิติกร จังหวัดสารคาม, นิติกร จังหวัดชัยภูมิ, นิติกร จังหวัดอุบลราชธานี, นิติกร จังหวัดร้อยเอ็ด, นิติกร จังหวัดมุกดาหาร, นิติกร จังหวัดสกลนคร, นิติกร จังหวัดหนองบัวลำภู, นิติกร จังหวัดอำนาจเจริญ, ชุมนุมนิติกรจังหวัดน่าน

ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักสูตรนิติกร อปท.ฯ

หลักสูตรเก่า

บอร์ดย่อย: ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๓, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๔, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๕, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๖, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๗, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๘, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๙, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๐, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๑, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๒, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๓, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๔, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๕, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๖, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๗, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๘, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๙, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๐, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๑, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๒, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๓, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๔, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๕

ไม่มีกระทู้ใหม่ นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น

บอร์ดย่อย: นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๑, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๒, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๓, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๔, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๕, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๖, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๗, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๘, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๙, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๑๐

รวมกฎหมายทุกชนิด

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไทยจัสติคบอร์ด

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพานิชย์

ไม่มีกระทู้ใหม่ เนติบัณฑิต

บอร์ดย่อย: รวมฎีกาที่น่าสนใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายที่ดิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายอาญา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

บอร์ดย่อย: กฎหมายครอบครัว, หนี้, ละเมิด, อายุความ, ประมวลกฎหมายรวม

ติดต่อโฆษณาได้ที่เว็บมาสเตอร์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อโฆษณาที่นี่

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่วนตัวเว็บมาสเตอร์

ไม่มีกระทู้ใหม่ เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์

บอร์ดย่อย: วิธีโมดิฟายธีม จาก nevikup.blogspot
ชมรมนิติกร อปท. เว็บไซท์อันดับ ๑ แห่งวงการท้องถิ่น - ศูนย์กลางข้อมูล

การที่มีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอ้างว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงไม่ชอบ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
วันนี้ เวลา 09:11:36
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2564 ชุดที่ 4 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
วันนี้ เวลา 07:47:33
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2564 ชุดที่ 3 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
08-03-2021, 03:01:44
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2564 ชุดที่ 2 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
07-03-2021, 10:18:52
รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ปี 2563 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
07-03-2021, 10:04:29
สจ.จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยย์สินและหนี้สินฯ ต่อ ป.ป.ช.ยกคำร้อง ป.ป.ช. โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
07-03-2021, 09:31:55
คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2564 ชุดที่ 1 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
05-03-2021, 08:45:59
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 และอื่นๆ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
05-03-2021, 04:59:33
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
01-03-2021, 06:51:24
คู่มือการพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัด การก่อสร้างในที่วัด โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
28-02-2021, 13:23:54
คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2564 ของ สส.อบจ. โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
25-02-2021, 08:05:35
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอื่น โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
25-02-2021, 06:17:34
การฟ้อง ป.ป.ช.ให้รับผิดทางละเมิดได้หรือไม่ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
25-02-2021, 04:03:58
ปลัด อบต.ฟ้องกรมบัญชีกลางกับพวกการงดจ่ายเงินเบี้ยหวัด โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
25-02-2021, 04:00:31
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดปลัด กทม.เอาสำนวน ป.ป.ช.มาลงโทษปลดออกไม่สอบสวนทางวินัยไม่ชอบ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
24-02-2021, 09:47:08

1593 กระทู้ ใน 1454 หัวข้อ โดย 356 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: สุรเดช มาตย์นอก
กระทู้ล่าสุด: "การที่มีคำสั่งเลิกจ้างพน..." ( วันนี้ เวลา 09:11:36 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

14 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 68. ออนไลน์มากที่สุด: 325 (05-06-2019, 00:22:25)