หน้าหลัก ข้อมูลเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ ทำเนียบคณะกรรมการและสมาชิกฯ กระดานสนทนา

แนะนำคณะกรรมการ

 

ประธานคณะกรรมการเครือข่าย
สอบสวนทางวินัยจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการ 
ภารกิจหน้าที่ 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย

เวบพันธมิตรเครือข่ายฯ

 เครือข่ายจันทบุรี
- พระราชบัญญัติ
- พระราชกฤษฎีกา
- ประกาศ และระเบียบ
หน่วยงานในกรมส่งเสริมฯ
 • สำนักบริหารการคลัง
  ท้องถิ่น

 • สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 • สถาบันพัฒนาบุคลากร
  ท้องถิ่น

 • กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

 • กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

 • กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

 • กองตรวจสอบระบบ
  การเงินบัญชีท้องถิ่น

 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 • กองการเจ้าหน้าที่

 • กองคลัง

 • สำนักงานเลขานุการกรม

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

 • กลุ่มตรวจสอบภายใน

 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 • กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม

 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • Check Mail

  จังหวัดเชียงใหม่

   
  :: เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ ::

  ที่ตั้งสำนักงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
  จังหวัดเชียงใหม่

   

   

  นาย......
  ประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ

  นาย
  รองประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ


  ข่าวประชาสัมพันธ์

  กระดานสนทนา   [เพิ่มกระทู้ใหม่   กิจกรรมและผลงานของเครือข่ายฯ

  ประชุมสัมมนาเครือข่าย เมื่อวันที่ 19-21 ก.พ. 2550 ณ เชียงใหม่โรงแรมภูคำ(ไม่มีรูปมาลง)
     
  ???
     
  ???

  ....


  Links
  ข้อมูลสารสนเทศ
   

  copyright©:2004 All rights reserved  www.nitikon.com : Thailand   
  E-Mail:  nitikon@hotmail.com มือถือ 081-2880899
  BY : สมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  50320