1
 
ชื่อ : นายจิตรภาณุทองผิว(ต้น) 
ไปเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาแล้ว 
อีเมลล์ : jitpanu@chaiyo.com 


2
ชื่อ : นาย ทรรศน์ธรรม ภูมูล  
ตำแหน่ง  :  นิติกร   3
ที่ทำงาน :  อบต.วังหิน อ.เมือง 
จ.ตาก 63000                         
เบอร์ :  055-552104 ,             
07-0040999                         

อีเมลล์ : ................       


3
ชื่อ : นาย พงศ์ศักดิ์ ศรีจริยา  
ตำแหน่ง : นิติกร
ที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลเนินมะปราง
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 
เบอร์ : 09-6392144
055-399080,055-399383 ต่อ 15
...........................
อีเมลล์ : ..............

 

4
ชื่อ : นาย วีระศักดิ์ สาระภักดี 
ตำแหน่ง : นิติกร 6
ที่ทำงาน : สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ถ.ราชดำเนินนอก กทม.  10100
เบอร์ : 09-1687164
.............................
อีเมลล์ : ................

 

5
ชื่อ : นาย สมชาย โคตรพัฒน์ (ต่อ)
ตำแหน่ง : นิติกร 3
ที่ทำงาน :  อบต.มะขาม อ.มะขาม 
จังหวัดจันทบุรี
............................... 
เบอร์ :  039389534-7
...........................
อีเมลล์ : tor_suk29@hotmail.com

 

6
ชื่อ : นาย นิพนธ์ อภิวงค์  
ตำแหน่ง : นิติกร 3
ที่ทำงาน : เทศบาลตำบลเมืองพาน 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  57120 
เบอร์ :  057721471-2
 fex  057721471-2
อีเมล์ : niponapi@hotmail.com

 

7

ชื่อ : นางสาว สุภาวดี  กล่อมอยู่เกตุ  (เปิ้ล) ตำแหน่ง : นิติกร 3
ที่ทำงาน : อบต.ดอยแก้ว 
.................................
เบอร์ : 053-375462 
 053-267265 ต่อ 108
อีเมลล์ :  tonapple_81@hotmail.com

 


8
ชื่อ : นายชำนาญ อาจวาที (บอล
ตำแหน่ง : นิติกร   3
ที่ทำงาน :อบต
.พระยืน อ.พระยืน 
.ขอนแก่น
........................

เบอร์ : 
043 266122 , 266434  
.............................
อีเมลล์ : ........................

 

 

9

ชื่อ : นางสาวเปมิกา   วิวัฒนพงศ์พันธ์(ซิน)
ตำแหน่ง : นิติกร  3
ที่ทำงาน : อบต.หนองรี  ถ.เศรษฐกิจ 
อ.เมือง  จ.ชลบุรี 
เบอร์ : 038-379063 , 038-379536
 โทรสาร 038-379572

อีเมลล์ :  Doramee2525@hotmail.com

 


10
ชื่อ : นางสาวพรธิมา นามวงศ์ (ปุ้ย)
ตำแหน่ง : นิติกร  3
ที่ทำงาน : อบต.กลางดง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 
....................
เบอร์ : ( ไม่ประสงค์แจ้ง )
0-4436-1444 ต่อ 14
อีเมล์ : p_khan@chaiyo.com           pnamwongse@yahoo.com

 

 

11

ชื่อ : นางสาว พิศมัย อาษานอก
ตำแหน่ง : นิติกร 
ที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  
เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
เบอร์ : 0-3823-8613-8 ต่อ 113,114 
โทรสาร 0-3823-8611
อีเมลล์ : ..........................


12
ชื่อ : นายวีระพล บุตรแก้ว (เม)
ตำแหน่ง : นิติกร  3
ที่ทำงาน : อบต.ห้วยทราย   อ.แม่ริม   
จ.เชียงใหม่
........................
เบอร์ : 053-301597
09-7596775
อีเมลล์ : ................................13

ชื่อ : นายมนเทียร เสริมไทยสงค์  
ตำแหน่ง : นิติกร  
ที่ทำงาน : อบต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
........................................
เบอร์ : 054-328-133 ,  
06-5869368 
อีเมลล์ :  6520306@thailocaladmin.go.th


14
ชื่อ : นาย พงษ์พิทักษ์ พันธุลาวัณย 
ตำแหน่ง : นิติกร 4
ที่ทำงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัด ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 
เบอร์ :  0 9-509 2982, 
0 54-43 1409
อีเมลล์ : pong_punt@yahoo.com15

ชื่อ : นาย ไพโรจน์ แก้วแสงอินทร์
ตำแหน่ง : นิติกร  
ที่ทำงาน : เทศบาลตำบลล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
เบอร์ :  054-291520 ต่อ 23 ,
06-1797887
อีเมลล์ : ..........................


16

ชื่อ : นางสาว ธิดารัตน์ วิมลศิริสุวรรณ ( ดาว)
ตำแหน่ง : นิติกร  3
ที่ทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว  ไชยปราการ 
เบอร์ :  0-5345-7767
.............................
อีเมลล์ : ................

 

17
ชื่อ : นาย พรนรินทร์ ภูครองหิน
ตำแหน่ง : นิติกร  
ที่ทำงาน : 222 ม.2 อบต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก 63150
เบอร์ :  055-519238 ,
01-9158963
อีเมลล์ : ..........................
(สมาชิก V.I.P ขอขอบพระคุณที่ส่งซีดีรวมกฎหมาย
มาให้มีประโยชน์อย่างมากครับสมาชิก
ท่านใดสนใจ
ลองติดต่อไปครับ)

18

ชื่อ : นาย พิเชษฐ แก้วบุญเรือง
ตำแหน่ง : นิติกร  3
ที่ทำงาน : อบต.ตาสิทธิ์
จังหวัดระยอง
เบอร์ :  ........................
09-1610029
อีเมลล์ : ..........................19

ชื่อ : นางสาวกาญจนา ชูศรี (หนิง)
ตำแหน่ง : นิติกร
ที่ทำงาน : อบต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ : 056-300062
09-6396962
Email : prettyning@hunsa.com


 20
ชื่อ นายพิเชษฐ    มีสวัสดิ์  
ตำแหน่ง  นิติกร 5
ฝ่าย นิติการและการพาณิชย์  สำนักปลัด 
อบจ.  สังกัด  อบจ.สุโขทัย
เมลล์ phichet69@hotmail.com
โทร. 0-9458-0050


 

จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีรูปภาพนะครับ   ต่อ หน้าที่ 2  ( วัฒนา รอดทอง ฯลฯ )
สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ส่งรูปและรายละเอียดเข้ามารีบๆทยอยส่งกันเข้ามานะครับแล้วเราจะ
นำมาลงให้โดยส่งทางจม.หรือสแกนส่งมาทางอีเมลล์พร้อมชื่อเบอร์โทรที่ทำงานและรายละ
เอียดเล็กน้อยเราจะลงตามลำดับก่อนหลังที่ส่งมาโดยดูจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ หรือ
วันที่ๆส่งมาทางอีเมลล์ กรุณาส่งรูปสวยๆหล่อมาครับเราจะลงให้และรายละเอียดดังตัวอย่าง

copyrightę:2004 All rights reserved by www.nitikon.com : Thailand   
E-Mail: nitikon101@gmail.com And nitikon@hotmail.com มือถือ 01-0207284 
โดย สมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่   50350