HS4NNS  ขอรายงานตัวก่อนครับจะมาอัพเดทภายหลังนะครับ
งานอายบอลล์ชมรมกรุงเทพเหนือที่ร้านอนันต์หมูกะทะ

หมูหวานส่งรูปคิวโอดีหล่อๆมานะครับ

HS4 JGI

HS4QOR QRU 73...88...

CQ CQ E21 BOD

CQ CQ CQ เพื่อนสมาชิกกรุณาลง QTH ช่องความถี่และเบอร์ Lanline ด้วย เดี๋ยวให้โจ๋เรนเจอร์จัดงาน EYE BALL ของผม 09-5749737,03-1518852 73...88...