อัพเดทล่าสุด     14/02/54 15:58:38

ขออภัย กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ  เป็นเว็บทำขึ้นเพื่อพบปะสื่อสารกันชั่วคราวครับ  ขอบคุณครับ

 

นายประวิทย์  เปรื่องการ
หัวหน้างานมาตราฐาน
อุทธรณ์และร้องทุกข์

:::เมนูหลัก:::

หน้าแรก
ความเป็นมาของการ
      จัดตั้งเครือข่ายฯ
บุคลากรในส่วนงาน
      มาตราฐานฯ
ตารางการจัดฝึกอบรม
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ
การดำเนินการทางวินัย

::เครือข่ายฯภาคต่างๆ:::

ภาคเหนือ
    - เครือข่ายฯจ.เชียงใหม่
     - เครื่อข่ายฯเชียงใหม่2
     - เครือข่ายฯ เชียงราย
     - เครือข่ายฯแพร่
ภาคตะวันออก
      เฉียงเหนือ
    - เครือข่ายฯ จ.ขอนแก่น
     - เครือข่ายฯจ.ยโสธร
      - เครือข่ายฯสุรินทร์
ภาคตะวันออก
    -เครือข่ายฯ จ.จันทบุรี
ภาคกลาง
ภาคใต้
คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 15 วันรุ่น 1
คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 15 วันรุ่น 2
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและ
     สหกรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยว
     และกีฬา
สมาคมแม่บ้านแม่บ้าน
     มหาดไทย
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากร
     ธรรมชาติฯ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยี
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ 
เดลินิวส์ 
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์ 
ไทยโพสต์ 
มติชน 
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
รายการโทรทัศน์
ไทยทีวีสี ช่อง 3 
กองทัพบก ช่อง 5
กองทัพบก ช่อง 7
โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 
ITV ทีวีเสร
โทรทัศน์สี ช่อง 11
Nation Chanel 
รวมลิ๊งค์เครือข่าย
สมาคม อบต.
เครื่อข่ายท้องถิ่น
ชมรมปลัด อบต. โคราช
อินเตอร์เน็ตตำบล
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมนิติกร
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ช่างโยธาไทย
กลุ่มพนักงานส่วนตำบล จ. นพ.
สมาพันธ์ปลัด อบต.  
ไทยตำบล 
สมาคมพนักงานเทศบาล 
ลิงค์น่าสนใจ
 

Visitor Number

กรมส่งเสริมฯมีหนังสือแจ้งการประชุมสัมมนาเครือข่าย  อ่านต่อที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ คกก.สอบสวนทางวินัย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อ่านที่นี่

 

    ดูกระทู้ทั้งหมด  ///  ตั้งกระทู้ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯกลุ่มงานมาตรฐานอุทธรณ์และร้องทุกข์

 
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มายังสำหรับท่านที่ยังสอบไม่ผ่าน
ไม่ต้องไปซีเรียสหรือกังวลนะครับ  อย่างมาก ก็แค่สอบซ่อม 
อิอิ!      >>>>อ่านต่อที่นี่


ท่านทราบหรือไม่เอ่ย วินัยมีกี่ฐานความผิด ก็ 18 ฐานความผิดนั่นเอง แล้วโทษมีกี่สถาน  คำตอบคือ 5 สถาน   ถู..ถู...ถู...ถูกต้องแล้วคร๊าบบบบบ     >>>อ่านต่อที่นี่


รวมภาพบรรยากาศในวันอบรมสัมมนา

ประชุมเครือข่าย คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๕๔ ที่ เชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

อบรมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 15 วัน รุ่น 2 ( ขั้นเทพ )

หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวนฯ 7 วัน เมื่อ 25-31 พ.ค. 51(ใครมีภาพให้ส่งมาลงครับ)  
 

    ดูกระทู้ทั้งหมด  ///  ตั้งกระทู้ใหม่

หนังสือราชการต่างๆของกรมที่เกี่ยวกับวินัยอ่านทั้งหมดคลิกที่นี่>>>>

หนังสือสั่งการกรมฯเกี่ยวกับวินัย

ด่วนที่สุด เรื่อง การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2552 [17/09/2008] 
ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว1911)                10/09/2551
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0809.6/ว1901)                09/09/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1593)   [รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ]              11/08/2551
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล หลังพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับ(มท 0809.6/ว110)                07/07/2551
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1264)                17/06/2551
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1114)   [บัญชีรายชื่อเครือข่ายฯ]              05/06/2551
ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551 (มท 0803/ว909)                07/05/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว821)   [บัญชีรายชื่อ ฯ]              18/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2551และรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว759)   [บัญชีรายชื่อ ฯ]              10/04/2551
แจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-5 (มท 0809.6/ว51)(เปลี่ยนแปลง)   [บัญชีรายชื่อ ฯ]              28/02/2551
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0809.6/ว193)                29/01/2551
รับสมัครอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0809.6/ว132)                18/01/2551
การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551                18/01/2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-8 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว51)   [บัญชีรายชื่อ ฯ]              09/01/2551

หนังสือสั่งการกรมฯเกี่ยวกับวินัยอ่านทั้งหมดคลิกที่นี่>>>>

  
 

ติดต่อเวบมาสเตอร์
สมเกียรติ  วรรณสุทธิ์ นิติกร อบต.หนองบัว  ตำบลหนองบัว  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 081-2880899 อีเมลล์ nitikon@hotmail.com

Designed & developed by http://www.nitikon.com
Disclaimer and copyright © 2008 http://www.vinai-local.com