จัดตั้ง ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.nitikon.com จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการดำรงไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
3. ส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวบรวมปัญหาสิทธิสวัสดิการ และการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

สถานที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลปาไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-354155 หรือ ติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 086-3466882,089-0245822
นิติกร ทต.ป่าไผ่ Email : surasakogo845@hotmail.com

ใบสมัครสมาชิกชมรมฯจ.เชียงใหม่ที่นี่

โดย ป.เชียงใหม่ (นิติกร ทต.ป่าไผ่) - [11 ม.ค. 2553 , 15:58:19 น.] ( IP = 113.53.99.187 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

แสดงความคิดเห็น