• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ปัญหากรณี สตง.เรียกเงินคืนพนักงานส่วนตำบล เป็นคกก.ตรวจงานจ้างไม่มีสิทธิ์เบิก ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

เริ่มโดย admin, 25-04-2018, 04:17:32

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ปัญหากรณี สตง.เรียกเงินคืนพนักงานส่วนตำบล เป็นคกก.ตรวจงานจ้างไม่มีสิทธิ์เบิก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานนี่คือหนังสือ กรมที่ให้เบิกได้ล่าสุดแต่กรมฯไม่รับผิดชอบบอกพนง.
ไม่มีสิทธิ์เบิกทุกตำแหน่งแต่เราไปดูถ้อยคำในหนังสือกัน แสดงความคิดเห็นที่นี่อ่านเนื้อข่าวที่นี่
***************
เรื่องมีอยู่ว่า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ผมได้มีโอกาส
ลงไปเรียนหลักสูตรการทำแผน ของสถาบันพระปกเกล้าฯและมีโอกาส
ได้รู้จักกับ นายกฯและปลัดฯของหลายๆที่ และวิเคราะห์ได้มาเล่า
ให้ผมฟังว่า มีปลัดฯเขามาเล่าให้ฟังว่า มีอบต.อยู่หลายที่ ที่ สตง.
เข้าตรวจแล้วเรียกเงินคืน กรณีพนักงานสว่นตำบลเป็นคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง(โดยที่พนักงานสว่นตำบลคนนั้นมิได้มีมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือเรื่องพวกนี้แต่อย่างใด)ซึ่งเขาไม่ได้
บอกมาว่าที่ใดตอนนี้ผมกำลังให้เขาถามเอาข้อมูลมาจริงๆว่า อบต.ไหน
เพื่อที่จะได้ติดตามเอามาลงแจ้งต่อไปแล้วเช้าวันหนึ่งก็มีเพื่อนิติกรที่ลำพูน
รมาแจ้งผม ว่าได้ทำหนังสือหารือไปที่อำเภอเพื่อสอบถามกรณีนี้ เพราะมีเหต
ุว่าก่อนหน้าที่ อบต.เขาเบิกจ่ายให้แต่พอมาปีนี้ส่วนการคลังเขาไม่เบิกให้
บอกว่าเบิกไม่ได้ นิติกรเลยทำหนังสือหารือไปผ่านอำเภอ แต่อำเภอตอบหนังสือกลับมาเลยว่าพนักงานส่วนตำบลเบิกไม่ได้เลยโดยไม่ผ่าน
ไปจังหวัด รายละเอียดกดอ่านหนังสือดังกล่าวที่นี่ ผมก็โทรไปถามท้องถิ่นอำเภอ
ผมที่กำลังไปอบรมที่กรมฯ ท่านก็บอกมาว่านี่ก็พึ่งฟังผ่านไปหมาดๆ ว่าพนักงาน
สว่นตำบลไม่มีสิทธิ์เบิกทุกตำแหน่ง อ้าว!ความจริงผมก็มิได้กังวลใจเรื่องเบิกได้ไม่ได้เพราะเดี๋ยว
จะมีคนมาต่อว่าอีกพวกอุดมการณ์แรงที่จะมาบอกว่าเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนจะ
เรียกร้องเอาเงินอะไรมากมาย(เหมือนกรณีที่คนถามเรื่องเงินค่าตำแหน่งมามาก)
แต่ผมสงสัยเป็นหนักหนาว่าหนังสือที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยเอง ตามหนังสือ
มท.ที่ 0808.3/ว.4231 ลว. 9 ธันวาคม 2546
พากันตีความหมายว่าอย่างไร ทำไม่ไม่รับผิดชอบ มีปัญหามาก็โบ๊ย(หรือถ้าผมตีความผิดผมก็ขอกราบขอภัยอย่างสูง)เพราะในหนังสือ
ในข้อ 4 บอกว่า การเบิกเงินตามข้อ 2 3 ไม่รวมถึง ผู้ที่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ......... และคำถามนี้ก็รู้สึกว่าจะมีบ่อยๆและซ้ำๆที่ถามตอบในกระดานท้องถิ่น เขาก็ตอบว่า
พนง.ส่วนตำบลก็มีสิทธิ์เบิกยกเว้นบุคคลดังกล่าว เช่น ปลัด คลัง ช่าง
แล้วทำไมในวันนี้จะกลับคำเสียอย่างกับพลิกฝ่ามือ (แต่กรณีนี้ยังไม่ขอสรุปว่ามีอบต.ไหนที่โดน สตง.เรียกคืนรอข้อมูลชัดๆแล้วเรามาคุยกัน) แต่ที่แน่ๆดูหนังสือตอบของอำเภอนั่นก่อน แล้วมาว่ากัน

จบข่าวนี้วันนี้ก่อนเดี๋ยวมาเขียนอีก  17/02/2550
http://www.nitikon.com/new015.htm
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา