• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ประวัติท่านประธานชมรม(อัพเดทล่าสุด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ )

เริ่มโดย admin, 24-04-2018, 13:46:23

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ประวัติท่านประธานชมรม(อัพเดทล่าสุด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ )
http://www.nitikon.com/newpawat.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา