ฉบับที่๘ (คัดค้านร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจ คตง./สตง.)ฉบับที่๘ (คัดค้านร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจ คตง./สตง.)
  • 0 ตอบ
  • 1436 อ่าน
« admin»เมื่อ: 24-04-2561, 13:27:44 »
 ฉบับที่๘ (คัดค้านร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจ คตง./สตง.)
http://www.nitikon.com/talangkan8.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา