ขอคำแนะนำเรื่องการรับโอนไฟฟ้าจากหมู่บ้านจัดสรร

  • 0 ตอบ
  • 1625 อ่าน
กรณีหมู่บ้านจัดสรร ก่อสร้างมานานมากแล้ว แต่ทราบว่าไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล ต่อมามีปัญหาเรื่องการดูแลสิ่งสาธารณูปโภค ต้องการยกให้ อบต. /อยากขอคำแนะนำ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และ ขั้นตอนปฎิบัติ เพื่อประสานดำเนินการตอ่ไป ขอบคุณค่ะ