• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขอคำแนะนำเรื่องการรับโอนไฟฟ้าจากหมู่บ้านจัดสรร

เริ่มโดย หัวหน้าสำนักปลัด, 14-03-2019, 02:53:25

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

หัวหน้าสำนักปลัด

กรณีหมู่บ้านจัดสรร ก่อสร้างมานานมากแล้ว แต่ทราบว่าไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล ต่อมามีปัญหาเรื่องการดูแลสิ่งสาธารณูปโภค ต้องการยกให้ อบต. /อยากขอคำแนะนำ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และ ขั้นตอนปฎิบัติ เพื่อประสานดำเนินการตอ่ไป ขอบคุณค่ะ