ประกาศฉบับที่๙ (เรื่องการแต่งตั้งรองประธานชมรมฯ)ประกาศฉบับที่๙ (เรื่องการแต่งตั้งรองประธานชมรมฯ)
  • 0 ตอบ
  • 1219 อ่าน
« admin»เมื่อ: 24-04-2561, 13:02:39 »
ประกาศฉบับที่๙ (เรื่องการแต่งตั้งรองประธานชมรมฯ)
http://www.nitikon.com/prakad9.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา