ประกาศฉบับที่๗ (เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาชมรม)ประกาศฉบับที่๗ (เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาชมรม)
  • 0 ตอบ
  • 1357 อ่าน
« admin»เมื่อ: 24-04-2561, 13:01:12 »
ประกาศฉบับที่๗ (เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาชมรม)
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา