สอบถามเรื่องค่าปรับงานก่อสร้าง

  • 0 ตอบ
  • 1439 อ่าน
กรณีได้ทำสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ได้มีการโดนปรับร้อยละ 0.25 อยากสอบถามว่างานดังกล่าว เป็นงานสาธาณูปโภค
ที่มีผลกระทบต่อการจราจร หรือไม่ครับ ถ้าใช่ เพราะเหตุใดครับ