ประกาศฉบับที่๖ (เรื่องที่ตั้งชมรมรูปแบบและวิธีการประชุมของคณะกรรมการ)ประกาศฉบับที่๖ (เรื่องที่ตั้งชมรมรูปแบบและวิธีการประชุมของคณะกรรมการ)
  • 0 ตอบ
  • 1219 อ่าน
« admin»เมื่อ: 24-04-2561, 13:00:35 »
ประกาศฉบับที่๖ (เรื่องที่ตั้งชมรมรูปแบบและวิธีการประชุมของคณะกรรมการ)
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา