ประกาศฉบับที่ ๑ (ชมรมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการไม่เคว้งคว้างอีกต่อไป)ประกาศฉบับที่ ๑ (ชมรมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการไม่เคว้งคว้างอีกต่อไป)
  • 0 ตอบ
  • 1194 อ่าน
« admin»เมื่อ: 24-04-2561, 12:54:53 »
ประกาศฉบับที่ ๑ (ชมรมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการไม่เคว้งคว้างอีกต่อไป)
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา