• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่

เริ่มโดย คนท้องถิ่น, 03-07-2018, 08:04:46

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

คนท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่า ผมทำงานอยู่ที่เทศบาลในอำเภอ ก แล้วไปเช่าซื้อบ้านอยู่ที่อำเภอ ข (อยู่ห่างจากที่ทำงานประมาณ 20 กม.) เป็นบ้านหลังแรก เช่นนี้ผมจะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อไม่เกินสิทธิตามระเบียบฯ ได้หรือไม่ รบกวนด้วยครับ