• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ครูศูนย์เด็กเล็กทำฎีกาเบิกเงินค่าอาหารกลางวันหายมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

เริ่มโดย นิติกรมือใหม่, 28-06-2018, 02:32:42

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นิติกรมือใหม่

เป็นกรณีที่ครูศูนย์เด็กเล็กขออบต.ทำฎีกาเบิกเงินค่าอาหารกลางวันหาย ทราบข้อเท็จจริงแค่นี้ครับ
เบื้องต้นครูที่ทำหายได้ดำเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว จะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

ขออนุญาตนะครับ ผมเป็นนิติกรมือใหม่เพิ่งบรรจุลงอบต.เล็กๆ ไม่ค่อยมีกรณีศึกษา
ยังไม่รู้ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย แม้แต่แบบฟอร์มหนังสือต่างๆก็ยังไม่รู้ต้องใช้แบบไหน
เพราะไม่มีคู่มือและไม่เคยมีใครไปอบรมวินัยมาก่อน

ถ้าไม่เป็นการรบกวน ขอช่องทางการหาแบบฟอร์ม หรือตัวอย่างในการดำเนินการ
หรือขอแบบฟอร์มเลยก็จะดีครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูง