• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ผู้รับอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ เรื่องอยากจะถามค่ะ คือ หน่วยงานเรียกให้พนักงานคนหนึ่งชดใช่ค่าสินไหมท

เริ่มโดย admin, 15-06-2018, 07:12:52

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ผู้รับอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์

เรื่องอยากจะถามค่ะ คือ หน่วยงานเรียกให้พนักงานคนหนึ่งชดใช่ค่าสินไหมทดแทนเรื่องละเมิด พนักงานจึงยื่นอุทธรณ์ แต่ผู้รับอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนด โดยยังไม่แจ้งเรื่องให้ผู้อุทธรณ์ทราบสักที ผู้อุทธรณ์เกรงว่าจะเลยเวลายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีเช่นนี้จะให้ผู้อุทธรณ์จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

นิ 183.88.103.* [ วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 11:01 น. ]

ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบระยะเวลาในการพิจารณาของผู้พิจารณาอุทธรณ์ หรือ ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ครับ
โดยคุณ คนผ่านมา 223.207.53.* [ วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ หมายความว่า ถ้าแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ก็สามารถฟ้องศาลปกครองได้ ใช่หรือไม่ เช่น ถ้ากรณีที่พิจารณาคำสั่งทางปกครอง ผู้ทำคำสั่ง เพิ่งจะแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาฟ้องศาลปกครองแล้ว กรณีเช่นนี้ ผู้อุทธรณ์สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลของการอุทธรณ์ใช่หรือไม่
โดยคุณ นิ 183.88.90.* [ วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

สิทธิฟ้องคดีภายใน ๙๐ วันนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ กับสิทธิฟ้องคดีภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ เป้นสิทธิการฟ้องคดีคนละประเภืท แม้ว่า ผู้อุทรธรณ์ รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ กว่าสองปี ก็มีสิทธิฟ้องคดีครับ เพรระสิทธิในการฟ้องคดีเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์
โดยคุณ คนผ่านมา 171.5.88.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา