• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

สตง.เรียกเงินคืน ถ้าผู้ว่าชี้ขาดแล้ว ทำอะไรต่อได้อีกมั้ยครับ สตง.เรียกเงินคืน เทศบาลชี้แจงไปแล้ว สต

เริ่มโดย admin, 15-06-2018, 06:52:46

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminสตง.เรียกเงินคืน ถ้าผู้ว่าชี้ขาดแล้ว ทำอะไรต่อได้อีกมั้ยครับ

สตง.เรียกเงินคืน เทศบาลชี้แจงไปแล้ว สตง.ยืนยันกลับมาว่าเรียกเงินคืน
ถ้าส่งให้ผู้ว่าชี้ขาด สมมุติว่าผู้ว่าเห็นด้วยกับสตง. ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการเลยหรือไม่
สอบละเมิด หรือฟ้องศาลปกครองได้อีกมั้ยครับ

ศรัณย์ 1.2.151.* [ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09:38 น. ]

คำถามและคำตอบจากกระดานเว็บบอร์ดเดิม

หน่วยงานต้องปกิบัติตามที่ผู้ว่าชี้ขาดครับ
แต่ผู้ถูกกล่าวหาสามารถฟ้องศาลปกครองได้ครับ แต่ต้องอุทธรณ์ก่อน
โดยคุณ ครับ 101.109.64.* [ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

สงัสย หน่วยงานฟ้องศาลปกครองเลยได้ไหม
ถ้าไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้ว่าฯ / สตง
โดยคุณ 12 1.1.142.* [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ส่วนตัวผมเห็นว่าต้องสอบละมิดครับ เพราะโดยทั่วไปแล้ว สตง.จะบอกแต่เพียงประมาณว่า อปท.เสียหาย จ่ายผิดระเบียบ ให้อปท.หาเงินมาคืนคลัง หากข้อเสนอแนะของ สตง.มีเพียงเท่านี้ แล้ว ผู้ว่าฯ เห็นด้วยกับสตง. คือ เห็นควรให้เอาเงินมาคืนคลัง ท้องถิ่น ถ้าข้อเท็จจริงมีเท่านี้ (ถ้ามีตังมาคืนก็จบนะ) แต่ถ้าจะเอากันตามระเบียบกฎหมายจริงๆ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบละเมิด เพื่อให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาที่อยู่ในข่ายต้องรับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ได้นำพยานหลักฐานเข้าสู้ (โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตามวิฯ ปกครอง ) ถ้า คกก.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องชดใช้เงินคืน นายกก็ออกคำสั่ง แล้วผู้ถูกกล่าวหาค่อยอุทธรณ์ ถ้า นายกไม่รับอุทธรณ์ หรือไม่ว่าประการใดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถึงจะฟ้องศาลปกครองได้ครับ
โดยคุณ เซรุย 1.1.143.* [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ขอสอบถามหน่อยค่ะ กรณีชี้แจงเป็นหนังสือที่ให้ทาง อบต.แจ้งกลับภายใน 60 วัน มีแบบฟอร์มรึเปล่าค่ะ(เห็นบางคนบอกว่ามีแบบขวาง)แล้วหนููสามารถหาได้จากที่ไหนค่ะ
โดยคุณ น้องใหม่ ส่งเมล์ถึง น้องใหม่ 125.26.87.* [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 11:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2556/01013-560608-2F-570226-0000129044.pdf
โดยคุณ สมาชิกฯ 067 61.19.23.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]

1. เทศบาลอาจดำเนินการได้ 2 ทาง คือ
(1) หากเทศบาลเห็นด้วยกับผู้ว่าฯ ก็ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามข้อ 103 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
(2) หากเทศบาลไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ว่าฯ ก็ให้เทศบาลยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อ
ผู้ว่าฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

2. ต่อมาหากผู้ว่าฯ วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วมีความเห็นว่า ให้ยกอุทธรณ์ และเทศบาลพิจารณาแล้ว
ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าฯ ก็ให้เทศบาลยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์
-------------------------------------------
เทียบเคียงคำคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 61/2557
คดีระหว่าง เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี)

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดโดยสรุปความว่า... คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับข้อทักท้วงของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นการใช้อำนาจในการควบคุมดูแลผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติการตามอำนาจ
หน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย.. เป็นคำสั่งทางปกครอง.. ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าว.. ต่อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์.. เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณา..
วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล
ภายใน 90 สิบ วันนับแต่วันดังกล่าว..

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2556/01013-560608-2F-570226-0000129044.pdfโดยคุณ สมาชิกฯ 067 61.19.23.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
[ ลบคำตอบที่ 6 ]

ท่านสามารถตอบกระทู้เพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นต่อได้  และรบกวนกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ ขอบคุณครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา