• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อปี 54 เรื่อง พตก จากกลุ่มงานวินัย กรมฯ

เริ่มโดย admin, 21-04-2018, 05:13:00

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา