• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ข่าวด่วน! เกี่ยวกับ เงิน พตก. นองนิติกร อปท. จากประธานชมรมฯ ประธานชมรมฯ ของแจ้ง

เริ่มโดย admin, 21-04-2018, 05:14:08

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ข่าวเก่าเอามาเล่าใหม่

ข่าวด่วน! เกี่ยวกับ เงิน พตก. นองนิติกร อปท. จากประธานชมรมฯ

ประธานชมรมฯ ของแจ้งข่าวว่า เกี่ยวกับเงิน พตก.ของนิติกร อปท. นั้น แนวโน้มน่าจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ก กลางได้มีมติเห็นชอบในการทำผลงานกลุ่ม ( 15 วัน ทั้ง 6 รุ่น ) ตามที่เคยแจ้งข่าวไปแล้ว โดยให้แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยนิติกรจำนวนไม่เกิน 8 คน ไม่บังคับว่าจะผ่านการอบรมในรุ่นใด และอยู่ในจังหวัดใด ( หมายความว่าจับกลุ่มข้ามจังหวัดก็ได้) แต่จะบังคับว่า ทั้ง 8 ในกลุ่มคนนั้นจะต้องเป็นนิติกร ในท้องถิ่นเดียวกัน คือ อบจ อบต. หรือ ทต. แล้วแต่กรณี
2. หัวข้อในการทำผลงานกลุ่ม จะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โยตรงที่ใช้ปฏิบัติงานใน อปท. ซึ่งรายละเอียดนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไป

ประธานชมรมฯ 118.172.20.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09:11 น. ]

ทำรายบุคคลได้หรือไม่
โดยคุณ นิติกร 118.173.49.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

งานกลุ่ม
โดยคุณ hh 118.172.20.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=268

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=264

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=280

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=269

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=293

โดยคุณ แอบ 118.172.20.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ผมรอให้ล็อตนี้ได้ก่อนตอนนี้กำลังร่างฟ้องศาลปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าและสร้างภาระให้นิติกร อปท. มากกว่าของ กพ. และท้ายฟ้องขอให้ศาลสั่งให้อปท.จ่ายเงินพตก.ให้นิติกรโดยอนุโลมระหว่างการรอการกำหนดกฎเกณฑ์การอบรมที่แน่นอน
อันนี้ผมให้แนวทางเดียวกับนิติกรในส่วนของ กพ.
อีกทางหนึ่งผมแจ้งผ่านตัวแทนกรมส่งเสริมและผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยในวันประชุมกรรมมาธิการ วิจัยเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน(11 ก.พ. 54) ให้ติดตามอีกทางหนึ่ง และ เตรียมส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้(หมายเหตุผมเคยเข้าพบเมื่อผลักดันเรื่องเงินประจำตำแหน่ง ท่านอาจคิดว่าพวกเราคงได้ไปแล้วเพราะออกพรบ.มาแล้วหลายปี)
ท่านอาจไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าป่านนี้ยังไม่ได้สักบาทแต่นิติกร กรมรับไปเรียบร้อย
ผมคงไม่รอ ก.หยอดคำหวานไปวันๆแล้วละครับ ไอ้ที่ผมรอนะผมกลัวท่านที่อบรม15 วันไปแล้วจะเสียประโยชน์และรอว่าท่านประธานจะดำเนินการเยี่ยงไร(ผมไม่ได้เข้าอบรม15 วัน เพราะอะไรหลายท่านที่เคยพูดคุยกับผมคงทราบ )

นิติกรในส่วนอื่นที่เห็นยังไม่ได้ก็อาจมีหลายหน่วยงานในส่วนของ สำนักงานอัยการ ก็รอเรียกอบรม และหลายหน่วยงานเท่าที่ทราบแต่ก็มีการเรียกอบรมอยู่เรื่อยๆรุ่นนี้กำลังดำเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้า
ที่เคยบอกว่าดีมากๆ มีการสอนแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ด้านกฎหมาย ซึ่งส่วนตัวผมว่ามันสำคัญมากสำหรับการนำกฎหมายไปบังคับใช้ มิใช่การอบรมหรือสอนตามตัวบทหรืออบรมตามปัญหาที่ อปท.ประสบแล้วเอากลับมาสอนพวกเราอีก (จริงไหม)
ไม่ยุติธรรมจริงๆ (นี่นักกฎหมายนะถ้าอาชีพอื่นคงแย่) ประสบการณ์การบอกเล่าเป็นสิ่งที่ดีที่นำมาอบรมหรือสอนผู้เข้าอบรมเหมือนการศึกษาคำพิพากษาศษลฎีฏา แต่ถ้าเราไม่รู้จักที่มาที่ไปของตัวบทและเจตนารมณ์ที่เขาร่าง เราอาจนำไปใช้ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ผู้ร่างๆไว้
โดยคุณ 007 192.168.50.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

แจ่ม จัดไป
โดยคุณ นิติกร 2 113.53.94.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

จัดไป รอเชียร์
โดยคุณ แอบ 182.53.143.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ในเรื่องเงินค่าตอบแทน สำหรับข้าราชการไทยแล้ว กลุ่มวิชาชีพนั้น ๆ ต้องช่วยกันต่อสู้ ดังจะเห็นได้จากล่าสุด มีการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน เริ่มต้นที่ ๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่งกลุ่มพนักงานสอบสวนต่อสู้มานานแล้ว ในส่วนนิติกร ก.พ.ก็เช่นกัน มีการต่อสู้มานาน เพราะต่างคิดว่าเรามีวิชาชีพกฎหมาย ก็ไม่ควรแตกต่างจากวิชาชีพอื่นมาก เฉพาะนิติกรท้องถิ่นแล้ว ถือได้ว่า วันนี้ก็มีองค์กรวิชาชีพรองรับแล้ว ดังจะเห็นได้จาก ก.ประกาศให้ผู้จบเนติฯได้รับเงินประจำตำแหน่ง ระดับ ๗ ได้ ๓,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ก็เพราะเขาเห็นว่านิติกรเราก็ควรจะได้ดั่งเช่น พยาบาลวิชาชีพ หรือวิศกร ในระดับเดียวกัน ถึงกระนั้นก็ตาม หากจะให้นิติกรทุกระดับ ได้รับค่าตอบแทน หน่วยงานที่กำกับดูแลก็ต้องหาวิธีทางกำหนดมาตรฐานให้ใกล้เคียงกับ นิติกร ก.พ. ที่ได้รับไปแล้ว โดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งในวันนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้ว คาดว่ารออีกไม่นานคงชัดเจน ( อย่าลืมว่า ตอนที่ ก.ท้องถิ่น กำหนดให้นิติกร ระดับ ๗ และ ๘ ที่จะเนติฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง นิติกร ก.พ. เขาไม่ได้นะ ) ขอให้นิติกร ท้องถิ่นทุกท่าน รวมพลังกัน ไม่นานเกินรอครับ
โดยคุณ อดีต นิติกรท้องถิ่น 118.174.194.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 21:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ร่วมเป็นกำลังครับ
โดยคุณ ติโต 182.52.122.* [ วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

เห็นด้วยกับท่าน007 สงสัยจะงามใส้หละ
โดยคุณ นิติกรหัวแข็ง 118.175.74.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

เห็นด้วยกับความเห็นของ 007 เรื่องนี้ผมติดตามข่าวมาหลายปีสิ่งที่ผมคิดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือไม่มีทางที่จะอนุมัติแล้วจะได้เลยไม่เหมือนบ้างหน่วยงานที่พิจารณาผ่านแล้วก็ได้เลย บ้างท่านคิดว่าตำแหน่งนิติกรจะมีไปทำไมเงินพิเศษงานก็ไม่มาก อะไรก็แล้วแต่จะคิดแต่งสิ่งหนึ่งที่นักกฎหมายส่วนใหญ่มีคือความรู้ผิดชอบชั่วดีถูกสั่งสอนมาให้มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วจู่ๆมาอยู่กับนักการเมืองที่ไม่มีความซื่อสัตย์ สิ่งที่พวกเราต่อสู้อยู่ดูเหมือนจะถูกโดดเดี่ยวไม่มีใครเห็นความสำคัญมีคนเคยพูดว่า อบต.ไม่ใช่ของเราจะไปสนใจสิ่งต่างๆทำไม ผมถามผู้อ่านว่านี้หรือมุมมองที่มอง องค์กรของเราที่ทำงานอยู่ มันถูกต้องหรือไม่ขอถามหน่อย เอาเถอะท่านจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นเรื่องของท่านแต่งสิ่งหนึ่งที่คิดว่าหากการทุจริตใน อบต.ยังไม่มีแนวโน้มลดลงท่านจะต้องรับผิดชอบกับพวกเรา ชาวนักกฎหมาย อบต. เทศบาลและ อบจ ด้วยก็แล้วกัน
โดยคุณ นิติกรไกลปืนเทียง 118.173.39.* [ วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

อยากเรียนถาม ท่าน อดีตนิติกรท้องถิ่น ท่านแจ้งว่า ก ท้องถิ่นกำหนดให้ นิติกร 7 ที่ได้ เน มีเงินประจำตำแหน่ง นั้น รวมถึง อบต ด้วยหรือไม่
ถ้ารวมอบต อยู่ด้วย ท่านมีเอกสารอ้างอิงได้หรือไม่ ช่วยสงเคราะห์ด้วยเพราะตอนนี้ค่าส่งบ้านจะไม่มีอยู่แล้วว ถ้าจะกรุณา ช่วยส่งเอกสารทาง เมล์ chenpol@gmail.com
โดยคุณ นิติกร 7 วช เน ส่งเมล์ถึง นิติกร 7 วช เน 125.27.69.* [ วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

ผมก็หวังให้ทุกคนได้รับเงินนี้ไวไวเช่นกัน ใครไม่เคยทำงานท้องถิ่นไม่รู้หรอกว่าหนักใจแค่ไหน งานเข้าแต่ละที่เครียดจริงๆตอนนี้พ้นภาวะนั้นแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
โดยคุณ ยังรักท้องถิ่น 119.42.119.* [ วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

ทำไมกรม เรื่องมากจังถ้าคนที่สอบเนติได้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ผมก็สอบตั๋วทนายได้แล้วมาเป็นนิติกรทำไม่ไม่เห็นคุณค่าบ้างละ
โดยคุณ นิติกร แดนใกล้ 118.175.34.* [ วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 10:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

ตั๋วทนายมันง่ายไป มั่วเอาก้อได้แล้ว....
โดยคุณ ไม่บอก 125.27.134.* [ วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 13:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

ท่าน ที่ ๑๔ ตั๋วทนายไม่ง่ายอย่างที่ท่านกล่าวนะครับได้น้อยมาก ผมสอบตั๋วปี ๑๕๐๐ คน ได้ ๗๕ เองครับ
โดยคุณ นิตืกร อดีตทนาย 110.164.140.* [ วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 13:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

คือนิติกรท้องถิ่น คับ ได้หมด จบเนฯ ซี 7 3,500 ชัว อาจารประวิทย์เคยบอก ผมจำไม่ได้ว่าหนังสือตัวไหน ต้องโทรไปถามแกเองนะครับช่วยได้เท่านี้จริงๆๆ
โดยคุณ นิติกรยังไม่จบเน 182.232.121.* [ วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 18:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

จบเนติฯ ระดับ ๗ ตำแหน่ง ๓,๕๐๐ บาท ส่วนระดับ ๕,๖๐๐ บาท ต่อเดือน ครับ แยกต่างหากจากเงิน พตก. ขอความชัดเจนจากประธานชมรมฯ ได้นะครับ เพราะเท่าที่ทราบประธานชมรมฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวแล้ว
โดยคุณ ขอเป็นกำลังใจ 119.42.116.* [ วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 13:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

ขอแก้ไขครับ ส่วนระดับ ๘ ตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท
โดยคุณ ขอเป็นกำลังใจ 119.42.116.* [ วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 13:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18

เป็นกำลังใจทุกท่านได้เร็วๆนะ
โดยคุณ เด็กดี 61.19.160.* [ วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 20:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19

สู้ๆ
โดยคุณ สงบ 61.19.160.* [ วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 20:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20

กระผมเองได้ยืนเรื่องขอรับการประเมินแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 54 ตอนนี้ รอข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติอยู่
ส่วนการทำผลงานนั้นไม่เห็นด้วยหากจะบังคับให้ แยกท้องถิ่น เฉพาะที่จะเข้ากลุ่มกันเสนอผลงาน เพราะตอนนี้ที่ผมทำไว้ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกกลุ่มทั้งเทศบาล และ อบต.
โดยคุณ หมอความมะขาม 111.84.23.* [ วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2554 เวลา 17:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21

จากการเข้าสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ที่ผ่านมา ที่สัมมนามีการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องการปฏิบัติหลายเรื่อง ซึ่งเราเข้าสัมมนาด้วย จึงขอสรุปเท่าที่เราจะทำได้ ให้เพื่อนๆ ได้รับทราบ ตามนี้นะ https://sites.google.com/site/nitikon27khenoi/srup-kar-sammna-tx-neuxng-reuxng-winay-khrang-thi-1-wan-thi-11-minakhm-2554
หากมีข้อบกพร่อง หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ขอให้พี่ๆ น้องๆ ที่เข้าสัมมนาในวันนั้น ช่วยต่อยอดด้วย (มี พ.ต.ก.ด้วยนะ)
โดยคุณ นิติกร27 ส่งเมล์ถึง นิติกร27 115.67.109.* [ วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 23:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 22

ทำไมมันยุ่งยากมากมายเหลือเกิน แล้วทำไมพวกวิศวกร พยาบาล สถาปนิก ไม่เห็นต้องดูซีหรือระดับ เพราะการสอบมาเป็นนิติกรมันก็เฉพาะทางอยู่แล้ว ให้ปลัดหรือรองปลัดมาทำก็คงทำไม่ได้เหมือนนิติกร คือ ว่ากันตรง ๆ ทางใครก็ทางมัน ควรที่จะให้เหมาะสมกับความเหนื่อย และความเสี่ยงอะนะ ขอให้พิจารณากันให้ดี ๆ
โดยคุณ นิติกร c 5 ส่งเมล์ถึง นิติกร c 5 58.11.194.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 15:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 23

กว่าจะมีการตั้งอนุฯตรวจผลงาน กว่าจะลงนาม กว่าจะแจ้งเวียนให้จัดทำและส่งผลงาน และกวาจตรวจผลงาน โดยเฉพาะ อบต มีมากมายกว่าจะตรวจเสร็จและรับรอง ไม่รู้อะไรเป็นอะไรคงกินเวลาอีกนานมากๆ(เหมือนยาหอมเลย) จึงเห็นด้วยกับ 007 จัดไปอย่าให้เสีย
โดยคุณ เจ้าลำคลาน 223.207.8.* [ วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 17:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 24

ง่ายๆๆ หน่อยเจ้านาย ไม่รู้ต้องเสียเงินอีกรือเปล่า เพราะการประเมิน ต้องเซ็นหลายคนเหลือเกิน กว่าจะสอบได้ หาที่ลง ย้าย ปรับซี เปลี่ยนสายงาน เสียตังค์ ทุกทีเลย
จะได้สวัสดิการดีๆๆ ก้ต้องผ่านขั้นตอนมากมาย นี่รือท้องถิ่น ตื่นๆๆกันได้แล้ว
ผู้หลัก ผู้ใหญ่ดูๆๆกันหน่อย อย่าห่วงเลยเงินพวกนี้ ให้เขาไปเถอะ ดีกว่าปล่อยให้เขาไปหากินทางอื่น ทุจริต น่ะ ไม่ได้เท่าครูก็ได้ขอแค่ครึ่งเดียวของเขาก็ยังดี ปรับให้ทุกตำแหน่ง ทุกตำแหน่งมีความสำคัญ ไม่ใช่ให้แต่ผู้บริหาร เลยทุกสายงานมุ่งที่จะปรับเปลี่ยนสายงานเพื่อจะเป็นผู้บริหารนำมาซึ่งความแตกแยกของคนท้องถิ่น ใหนจะต่อสู่กับฝ่ายการเมืองแล้วยังมาต่อสู้กับพนักงานด้วยกันเพื่อเปลี่ยนสายงานอีก ความเจริญก้าวหน้าน้อยเหลือเกิน ดีอย่างเดียวถ้าถูกกับปลัด อบต.กและ นายกเขา อยากได้ไรบอกมา เดี๋ยวจัดให้ อย่างงี้ คนดีหมดกำลังใจ หวังพึ่งผู้ใหญ่ช่วยดูแลให้เท่าเทียมกันหน่อยครับ
โดยคุณ นิติกรประโคนชัย บุรีรัมย์ กลุ่มรักบ้านเกิด 203.113.22.* [ วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 11:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 25

เธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเน€เธซเน‡เธ™เธงเนˆเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฃเธฐเธ•เธธเน‰เธ™เนƒเธซเน‰เธชเนˆเธงเธ™เธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเน„เธ"เน‰เธ—เธšเธ—เธงเธ™เน‚เธ"เธขเธ™เธดเธ•เธดเธเธฃเธ‚เธญเธ‡เนเธ•เนˆเธฅเธฐเธชเนˆเธงเธ™เธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ„เธงเธฃเธซเธฒเธฃเธทเธญเธเธฑเธšเธ—เธฒเธ‡เธœเธนเน‰เธšเธฑเธ‡เธ„เธฑเธšเธšเธฑเธเธŠเธฒ(เธ—เธตเนˆเน€เธซเน‡เธ™เธ"เน‰เธงเธข) เนเธ•เนˆเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃเธเน‡เธ•เธฒเธก เธ"เน‰เธฒเธ™เธ˜เธธเธฃเธเธฒเธฃเธเน‡เธเธฅเธฑเธšเธกเธญเธ‡เธงเนˆเธฒเธ™เธดเธ•เธดเธเธฃเน„เธ"เน‰เนเธ•เนˆเน€เธ‚เธฒเธ—เธณเน„เธกเน„เธกเนˆเน„เธ"เน‰เธšเน‰เธฒเธ‡ เธ‹เธถเนˆเธ‡เธ˜เธธเธฃเธเธฒเธฃเธญเธฒเธˆเธฅเธทเธกเน„เธ›เธงเนˆเธฒเธ™เธดเธ•เธดเธเธฃเธ•เน‰เธญเธ‡เธ‚เธขเธฑเธ™เนเธฅเธฐเธ•เน‰เธญเธ‡เธญเธ"เธ—เธ™เธ‚เธ™เธฒเธ"เน„เธซเธ™เธ—เธตเนˆเธ•เน‰เธญเธ‡เธžเธขเธฒเธขเธฒเธกเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธŽเธซเธกเธฒเธข เธ„เธงเธฒเธกเธขเธฒเธเธ‚เธญเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธ—เธตเนˆเธฃเนˆเธณเน€เธฃเธตเธขเธ™เธกเธฒ เธ˜เธธเธฃเธเธฒเธฃเธ•เน‰เธญเธ‡เธ—เธณเธ„เธงเธฒเธกเน€เธ‚เน‰เธฒเนƒเธˆเนเธฅเธฐเธเธฑเธšเธ„เธงเธฒเธกเธ„เธดเธ"เนƒเธซเธกเนˆเธงเนˆเธฒ เธ™เธดเธ•เธดเธเธฃเน€เธ‚เธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธž เธ„เธงเธฒเธกเธฃเธฑเธšเธœเธดเธ"เธŠเธญเธšเน€เธกเธทเนˆเธญเน€เธเธดเธ"เธ„เธงเธฒเธกเธœเธดเธ"เธžเธฅเธฒเธ"เธšเธเธžเธฃเนˆเธญเธ‡เนƒเธ™เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ เธ™เธดเธ•เธดเธเธฃเธ•เน‰เธญเธ‡เธฃเธฑเธšเธœเธดเธ"เธŠเธญเธšเธชเธนเธ‡เธเธงเนˆเธฒเธ˜เธธเธฃเธเธฒเธฃ เธ"เธฑเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™ เน€เธ‚เธฒเธ„เธงเธฃเธˆเธฐเน„เธ"เน‰เธฃเธฑเธš
โดยคุณ เธ™เธดเธ•เธดเธเธฃเธ„เธ™เธซเธ™เธถเนˆเธ‡เธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธเธฒเธฃเน€เธ›เน‡เธ™เธ˜เธธเธฃเธเธฒเธฃเธกเธฒเนเธฅเน‰เธง 61.19.52.* [ วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 10:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 26

ฟ้องเถอะครับรอที่จะสนับสนุนเสบียงอยู่แล้วสำหรับพี่น้องชาวนิติกรทุกท่าน
โดยคุณ นิติอนามัย 118.173.245.* [ วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 09:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 27

ขอเสนอแนะคุณ 007 ถ้าจะฟ้องจริง ๆ ต้องศึกษาแนวคำวินิจฉัยศาลปกครองดี ๆ และส่วนคำขอท้ายฟ้องนั้นจะขอศาลสั่งให้จ่ายเงินแก่นิติกร ไม่ได้ ควรจะขอให้เพิกถอนกฎหรือระเบียบที่สร้างภาระในการทำผลงานจึงจะถุกต้อง ยังไงโปรดรับไว้พิจารณาด้วย เพื่อกันพลาด (หน้าแตก)
โดยคุณ นิติกรสายเหนือ 118.172.1.* [ วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 15:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 28

automatic watches http://www.watchesdoc.com/ replica watches fake movado watches.
โดยคุณ bonnie ส่งเมล์ถึง bonnie 123.153.72.* [ วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 09:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 29

อย่าหาเลยค่ะ ความยุติธรรมในโลกนี้ไม่มีหรอกค่ะ
โดยคุณ khun ส่งเมล์ถึง khun 182.52.184.* [ วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2554 เวลา 07:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 30

รู้ไหมว่าพนักงานตำแหน่งอะไร ที่ถูกหลอกลวงมากกว่าเพื่อนถูกหลอกมาทุกรัฐบาลคำตอบคิอ นิติกร คือถูกหลอกลวงเรื่องเงิน พตก เพราะขณะนี้กฎหมายไม่สำคัญ1.ใครทุจริตได้ก็ปกติ 2.ใครทำผิดอะไรไม่ต้องตรวจสอและไม่มีความผิดบ 3.ผู้บริหารไม่ต้องการคำแนะนำจากนักกฎหมาย(นี่คือการเมืองใหญ่ที่เขาทำกันนะ ) ฉะนั้นหากบ้านเมืองสงบมีคนดีปกครองทุกอย่างอยู่ภายใต้กฏหมาย นิติกร จึงจะได้เงิน พตก ครับเจ้านาย
โดยคุณ นายก นิติกร แห่งประเทศไทย 118.173.41.* [ วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2554 เวลา 14:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 31

ตอนนี้เงิน พตก. เรื่อง ไปถึงไหนแล้วครับ เห็นว่าให้รุ่นที่ 1 - 6 ส่งโครงการไปเพิ่มเติม แล้วส่งกันไปหรือยังครับ กรมตรวจหรือยัง และตอนนี้รออะไรอยู่ครับท่าน
โดยคุณ นิติกร คนหนึ่ง 182.53.158.* [ วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 11:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 32

ช่วยตอบหน่อยนะคะใครรู้ข้อมูล
โดยคุณ 555 192.168.212.* [ วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 14:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 33

ผมเห็นด้วยที่ว่า กรมฯ โปรยยาหอม และเห็นด้วยที่จะฟ้อง เพราะ ก. กลางมีมติมาแจ้ง จนสั่งให้จังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์ตาม มติที่ประกาศไปแล้วต้องผูกพันธ์ แต่ยังมีอะไรอีก เหมือนเล่นตลก กรมก็ต้องเข้าใจ เมื่อมีมติออกมาแล้ว จะยกเลิกก็ต้องมีมติ หรือมีระเบียบกฎหมายมายกเลิก ไม่ใช่มายกเลิกเอาดื้อๆ ทำเหมือนเด็กเล่น
โดยคุณ นิติเมืองดอกบัว 118.175.76.* [ วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 20:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 34

ตอนนี้เห็นมีหนังสือแจ้งสำรวจ นิติกร อปท. ออกมาใหม่ เริ่มตั้งแต่ c5 เก่าขึ้นไป - c8 c3 - c4 ไม่มีสิทธิ์ รับเงิน พตก. ไม่รู้จะมาไม้ไหนอีก อย่างไงพวกเรา ก็ต้องทำใจรอ แต่ผมก็คาดหวัง จนไม่ไปเป็นหัวหน้าสำนักปลัด ไม่รู้คิดถูก หรือผิด ให้เสียว่าแต่ไหนๆ มา ก็ไม่มีเงิน พตก. ก็ยังอยู่ได้ ก็ต้องรอต่อไป
โดยคุณ นิติเมืองดอกบัว 118.175.76.* [ วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 20:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 35

แล้วทำไมเงิน พ.ต.ก. มันได้ยากแสนยากจังวะ ถามหน่อยดิ... แล้วทีเงิน ประจำตำแหน่งหัวหน้าทั้งหลายทำไม มันง่ายจังแค่อยู่เฉยๆ มันก็ได้กันแล้ว

2 มาตรฐาน จริงๆๆๆๆๆๆๆ นิติกร เห็นมันเป็นอะไรทำไมถึงต้อง แป๊กเอาไว้ตลอด ......ตอบหน่อยซิ่ใครออกระเบียบวะ กว่าจะได้ต้องอบรม ไม่รู่กี่หลักสูตร ต้องใช้เงินหลวง ไป ร่วมแสนและถามหน่อยซิเงินแสนใครได้ประโยชน์ แล้วนายกคนไหนจะไห้ไปอบรมครับ อบรมมาเพื่อเอาเงินประจำตำแหน่ง(พ.ต.ก.) เอิ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อยากจะบ้าตาย ประเทศไทย แล้วอบรมยังไม่พอนะต้องมาทำผลงานกลุ่ม ผลงานเดี่ยวอีก คิดได้ไง ห้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆถามหน่อย ก็ที่อยากถามก็คือทำไมไม่ทำไห้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำไมนิติกรมันได้ยากๆๆๆๆๆๆจัง ตอบด้วย
โดยคุณ ...... 118.174.136.* [ วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 36

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=296
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา