• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

สมาชิก อบต. ถูกพิพากษาห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระหว่างดำรงตำแหน่งเลขานายก อบต. เลขานายก อบต.จ

เริ่มโดย admin, 15-06-2018, 06:30:07

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin
สมาชิก อบต. ถูกพิพากษาห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระหว่างดำรงตำแหน่งเลขานายก อบต.

เลขานายก อบต.จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยืสินและหนี้สิน จึงถูกพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 แต่ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิก อบต. กรณีเช่นนี้ทาง อบต.จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อสมาชิก อบต.ท่านดังกล่าว

บุคลากร ส่งเมล์ถึง บุคลากร 125.25.175.* [ วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:54 น. ]

กกต แจ้งมายัง อบต
ถ้าแจ้งมาแล้ว ก็แจ้งต่อไปปยังเจ้าตัว
สภา ผู้กำกับดูแล
ส่วนเงินค่าตอยบแทนจ่ายแล้วกันไป
อบต. อยากได้คืนต้องฟ้องร้องเอา
โดยคุณ 12 180.180.121.* [ วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

นำหนังสือที่ อบต.ได้รับ ประกอบคำพิพากษา แล้ว แจ้งให้ประธานสภาทราบ แล้วประธานสภามีหนังสือแจ้งไปที่นายอำเภอ แล้วอำเภอเขาจะแจ้งมายัง อบต.อีกทีว่า ส.อบต.ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติ ส่วนค่าตอบแทนที่จ่ายไปแล้วก่อนมีคำพิพากษาไม่ต้องคืน
โดยคุณ เซรุย 182.53.145.* [ วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ให้นายกฯ ใช้อำนาจตามมาตรา 59 (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลฯ พ.ศ.2537 ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปเสียเลย
โดยคุณ - 110.77.152.* [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]


ขอถามหน่อยครับ
กรณีสัญญา+++้ยืม จ่ายเป็นงวดๆ โดยในสัญญาไม่ได้ระบุว่าหากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
หากมีการผิดนัดงวดแรก เจ้าหนี้จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที่ได้หรือไม่
หากไม่ได้ จะต้องให้ผิดนัดกี่งวดจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ หรือจะต้องทำการอย่างไร

ขอบคุณครับ
โดยคุณ aji 110.78.171.* [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]


ขอถามครับ

กรณีตำบลอีกตำบลหนึ่งอ้างว่าพื้นที่อีกตำบลหนึ่งที่ติดกันมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของตำบลเขา เขาจะเอาพื้นที่นั้นคืน แต่ตามประกาศกำหนดเขตนั้นตรงพื้นที่ปัจจุบัน แต่เขาอ้างว่าประกาศฉบับปัจจุบัน นำมาอ้างอิงไม่ได้ เช่นนี้ จะต่อสู้อย่างไร
อ่้างระเบียบฉบับไหนบ้างครับ
โดยคุณ อดิศักดิ์ 110.78.171.* [ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]


อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา