• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

โอนย้ายเดือนมีนาคม การทำเรื่องโอนย้ายพนักงานท้องถิ่นไปต่างจังหวัด ในช่วงเดือนมีนาคม จะทำได้หรือไม่

เริ่มโดย admin, 18-05-2018, 07:39:57

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminโอนย้ายเดือนมีนาคม

การทำเรื่องโอนย้ายพนักงานท้องถิ่นไปต่างจังหวัด ในช่วงเดือนมีนาคม จะทำได้หรือไม่ มีปัญหาเรื่องใดบ้าง มีผลต่อการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไรบ้าง ขอคำแนะนำครับ

tun 119.42.86.* [ วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 10:16 น. ]

ไม่มีผลต่อการโอน แต่อาจต้องแก้คำสั่งเงินเดือนเวลาโอนไปที่ใหม่ครับ
โดยคุณ นตก.ชก 119.46.126.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 16:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

1.การโอนหลังวันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน มีผลแค่ นำโควต้าและวงเงินไปรวมกับที่ใหม่เพื่อคำนวณโควต้าวงเงิการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ณ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม
2. การโอนในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม มีผลคือนำโควต้าและวงเงินไปคิดที่ใหม่ และที่เก่าประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งไปให้ที่ใหม่พิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยคุณ s.man 125.24.152.* [ วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา