• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

บทความวิชาการ(ศาลปกครอง)...ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะมีหนี้สินล้นพ้นตัว

เริ่มโดย ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา, 15-06-2018, 04:33:19

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภาขออนุญาตเผยแพร่โดยไม่มีการดัดแปลงข้อความใด เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน


บทความวิชาการ
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง
[/size]