• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขอขยายเวลายื่นคำชี้แจงคดีปกครอง การยื่นคำชี้แจงคดีปกครองขอขยายเวลาได้หรือไม่ (คำชี้แจงนะคะไม่ใช่คำใ

เริ่มโดย admin, 01-06-2018, 07:36:10

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminขอขยายเวลายื่นคำชี้แจงคดีปกครอง

การยื่นคำชี้แจงคดีปกครองขอขยายเวลาได้หรือไม่ (คำชี้แจงนะคะไม่ใช่คำให้การ) ถ้าได้มีขั้นตอนอย่างไร รบกวนขอตัวอย่างด้วยค่ะ ด่วนๆๆๆ

ผช.นิติกร 223.206.245.* [ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 18:25 น. ]

ส่วนใหญ่เคยขอขยายแต่คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม......คำชี้แจงยังไม่เคยเจอเหมือนกัน....แต่คิดว่าขอขยายได้นะ ...เพราะศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน ถ้าเอาชัวร์โทรถามศาลปกครองเลยครับ เบอร์โทรตามหนังสือที่แจ้งมาหล่ะครับ.....ส่วนตัวเคยโทรถามในเรื่องที่ไม่มั่นใจ เขาก็แนะนำดีนะครับ...ลองดูไม่เสียหายครับ
ขั้นตอน ก็เหมือนการขอขยายเวลาทั่วๆไป...ทำหนังสือถึงศาลฯ แบบพิมพ์โหลดของศาลฯมาใช้ได้เลย...ถ้าเป็นไปได้ขอขยายไว้แต่เนินๆเลยครับ...ส่งเองก็ดีแล้วรอศาลสั่งในวันนั้นเลยก็ได้ครับ....ตัวอย่างก็ดูที่เวปศาลฯ นำมาปรับใช้เอา ไม่มีอะไรตายตัวหรอก......ว่าแต่ถูกเขาฟ้อง หรือเป็นโจทก์ฟ้องหล่ะ....แล้วดำเนินการเองหรือขออัยการหล่ะนี่
โดยคุณ โชคดี 1.1.216.* [ วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 15:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

ความเห็นส่วนตัว การขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงข้อเท็จจริงนั้นควรพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่าเป็นคำคู่ความหรือไม่ถ้ามิใช่คำคู่ความแล้วในการที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ทำคำชี้แจงภายในกำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้วถือว่าเป็นเพียงระยะเวลาในการเร่งรัดเท่านั้นจึงไม่ได้้มีผลกระทบอย่างใด ๆ กับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลหรือต่อรูปคดีแต่ประการใด แต่หากการยื่นคำชี้แจงดังกล่าวถือเป็นคำคู่ความแล้วระยะเวลาในการทำคำชี้แจงดังกล่าวจะถือว่าเป็นระยะเวลาเด็ดขาดซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการพิจารณาคดีของศาลและต่อรูปคดีได้หากไม่มีการยื่นคำชี้แจงภายในกำหนดหรือไม่ได้ขออขายระเยะเวลายื่นคำชี้แจงดังกล่าวโดยเทียบเคียงกับคำนิยามในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณณาความแพ่ง และที่สำคัญตามความใน ข้อ ๖ ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ในตุลาการศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ศาล (ปกครอง) มีอำนาจสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาที่ระเบียบดังกล่าวหรือศาล (ปกครอง) กำหนดไว้ได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โดยเมื่อศาล (ปกครอง) เห็นเองหรือคู่กรณีมีคำร้องขอเข้ามา ดังนั้น ขอให้ท่านพิจารณาดูเอาว่าควรจะดำเนินการอย่างใดเพื่อประโยชน์แก่รูปคดีของท่าน
โดยคุณ โชคไม่ดี 125.26.219.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ขอเมล์ด้วยจ้า จะส่งคำร้องขอขยายไปให้
โดยคุณ นิติกร27 125.24.217.* [ วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา