• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขอทราบแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตตั้งเสาสัญญานบริบัท มือถือ ด้วยมีบริษัทเอกชนขออนุญาตติดตั้งเสาสัญญานม

เริ่มโดย admin, 01-06-2018, 07:26:14

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminขอทราบแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตตั้งเสาสัญญานบริบัท มือถือ

ด้วยมีบริษัทเอกชนขออนุญาตติดตั้งเสาสัญญานมือถือในพื้นที่อบต.ที่ของเอกชนมีนส.3ก.
แต่ติดภาระจำนองหรือเอกสารสิทธ์สหกรณ,มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับขอความอนุเคราะห์ท่านผุู้รู้ด้วยครับ

พงส.อปท. 118.174.148.* [ วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09:49 น. ]

ในส่วนของ อบต.ก็ต้องดูว่าพื้นที่ท่านอยู่ในเขตควบคุมอาคารไหม ถ้าอยู่ก็ให้กองช่างพิจารณานอกจากนี้แล้ว ยังมีประกาศ กสทช.(เรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้ว) ข้อ 12.5 กำหนดไว้ว่า ทางผู้ประกอบการจะต้องมาชี้แจงต่อชุมชนด้วยว่า สัญญาณไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ในส่วนของที่ดินหากติดจำนอง ท่านต้องดู ม.722 ปพพ.
โดยคุณ เจ้าช่อมาลี 125.26.82.* [ วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

1. เรื่องที่ดิน เป็นเรื่องของเจ้าของที่ดิน กับ บริษัทจะตกลงกันเอา ไม่เกี่ยวกับ อบต.นะ
2. เสาสัญญาณโทรศัพท์ จัดเป็นอาคารสูงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนทั่วไปได้ โดยปกติ อาคารขนาดใหญ่ๆๆ อาคารสูงๆ จะต้องขอนุญาตก่อสร้างเสมอแม้จะก่อสร้างในพื้นที่ ที่ไม่มีการควบคุมอาคารก็ตาม จึงเป็นหน้าที่ของกองช่าง ต้องตรวจสอบ
โดยคุณ โชคดี 101.51.121.* [ วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 11:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ดูคำนิยามในมาตรา 4 คำว่าอาคารสูงแล้วผมยังมองไม่ออกว่าจะเป็นอาคารสูงได้อย่างไร่ เพราะขาดองค์ประกอบที่ว่า "..ที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้.." ผมจึงเห็นว่าเสาสัญญาณนี้ไม่เป็นอาคารสูง ซึ่งผมอาจเข้าใจผิดก็ได้ รบกวนคุณโชคดีหรือท่านผู้รู้ช่วยขยายความด้วยนะครับ เพราะปัญหานี้เห็นเกิดขึ้นหลายที่เหมือนกันว่าต้องขออนุญาตหรือไม่ ถือว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับ
โดยคุณ นิติกรgan 1.179.170.* [ วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 16:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ขออภัยครับ ไม่ได้เป็นช่าง ...แต่เคยเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร การกำหนดราคากลาง ....วิทยากรอธิบายไว้ลักษณะนี้ พวกอาคารสูง อาคารใหญ่ๆ บิีกซี โลตัส และอื่นๆ แม้จะไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารก็ต้องขอนุญาตก่อสร้างด้วย เหมือนเป็นข้อยกเว้นของกฎหมาย.....นิยามของ พรบ. อาจไม่ตรง แต่กฎกระทรวงที่ออกมาเรื่อยๆอาจมีระบุไว้ ต้องไล่เช็คให้หมดครับ.....สุดท้าย มองกลับกันง่ายๆ พวกบริษัทใหญ่ๆพวกนี้แม่นระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติครับ......ถ้าไม่มีกฎหมาย หรืออะไร บังคับไว้ว่าต้องมาขออนุญาตก่อน พวกนี้ไม่มาขอหรอกครับ เสียเวลา เพิ่มภาระโดยใช่เหตุ .....จริงๆแล้วช่างน่าจะรู้ดีกว่าใคร
โดยคุณ โชคดี 101.51.121.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

ในพื้นที่ผมตั้งมาแล้ว 3 เสา ครับ ทางบริษัท ได้มาขออนุญาตก่อสร้างเช่นกัน อย่างที่ท่านโชคดีว่า พวกนี้เป๊ะมาก หลักฐานต่างๆ ครบ มาครั้งเดียวจบ (มืออาชีพ) ส่วนที่ดินติดจำนอง หรือมีภาระผูกพัน ไม่ได้เกี่ยวกับ อปท.โดยตรง เป็นเรื่องของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ส่วนต้องทำอะไรตามกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อปท. บริษัท ต้องดำเนินการเอง ที่ผมมีอยู่เสา นึงที่มีปัญหากับ บ้านเรือนรอบข้าง คือ บ้านที่อยู่รอบเสา ไม่ยอม กลัวว่าเสาจะล้มทับบ้าน ก็ยังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ยังไม่จบ (สร้างเสร็จไปแล้ว)
โดยคุณ เซรุย 118.174.184.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 11:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]

ผมเองมองว่าเรื่องใหญ่ขนานนี้ จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนขนาดนี้ ควรกำหนดไว้ในกฎหมายระดับ พรบ.ไม่ใช่ไปกำหนดแอบ ๆ ซ้อน ๆ ไว้ในกฎหมายลูกถัดลงไป และการตีความก็ต้องเคร่งครัดแบบกฎหมายอาญาหรือภาษีอากร จะขยายความไม่ได้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมก็พึ่งตอบบริษัทเอกชน ไปเหมือนกันว่าไม่ต้องขอนุญาต เพราะกองช่างไปต่อไม่เป็น โดยมีเนื้อหาดังนี้
"...ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท..... ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล......ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบล........ขอแจ้งให้บริษัท ........... ทราบว่ายังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบล.......... และเขตตำบล.......ไม่ได้อยู่ในท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และเสารับส่งสัญญาณที่ขออนุญาตไม่เข้าลักษณะเป็นอาคารสูง ดังนั้น บริษัท..... จึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่อย่างใด.."
โดยคุณ นิติกรgan 1.179.170.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 12:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
[ ลบคำตอบที่ 6 ]

ขั้นตอน(ที่ปฏิบัติมา)
1.ดำเนินการจัดให้มีการับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในบริเวณดังกล่าว(ประชาวิจารณ์ตตามระเบียบสนักนายก 2548)และตามข้อ 12.5 แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาค
2.ในการทำประชาวิจารณ์เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น กสทช.เขตที่รับผิดชอบ,หน่วยงานด้านสาธารณสุข,โรงเรียน,สคบ.และบริษัทที่จะติดตั้งเสาโทรศัพท์เข้าร่วม
3.กองช่างต้องออกไปสำรวจตรวจสอบด้วยว่าการติดตั้งเสาโทรศัพท์นั้นมีความมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยหรือไม่(ถึงแม้ไม่อยู่ในพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร)
4.หากผลประชาวิจารณ์เป้นเช่นไรทำหนังสือแจ้ง กสทช.ด้วยในฐานะผู้รับผิดชอบออกใบอนุญาตให้บริษัท
โดยคุณ น.ก. 182.53.197.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 15:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
[ ลบคำตอบที่ 7 ]

เคยมีหนังสือตอบข้อหารรือของกรมโยธาธิการและผังเมือง สรุปว่าเสารับส่งสัญญานไม่ใช่อาคารสูง หากไม่อยู่ในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารแล้ว ก็ไม่ต้องขออนุญาติ (ตามที่คุณนิติgan ว่า)
โดยคุณ c-4 1.179.203.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 16:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
[ ลบคำตอบที่ 8 ]

เพิ่มเติมครับ
กองช่างตรวจสอบแบบแปลนคร่าวๆและพื่้นที่คร่าวๆเพื่อความปลอดภัยของเสาและโครงเหล็กเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณไกล้เคียง(ไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างเนื่องจากไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคาร)และเมื่อประชาวิจารณ์เสร็จแล้วแจ้งผลประชาวิจารณ์ให้ กสทช.ทราบเพื่อ กสทช.นำไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตติดตั้งเสาโทรศัพท์
โดยคุณ น.ก. 182.53.197.* [ วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9
[ ลบคำตอบที่ 9 ]

โอเค...มีหนังสือหารือ บอกว่าไม่ใช่อาคารสูง ตาม พรบ.ควบคุม ไม่ต้องขออนุญาต......แต่ เรื่องระยะ ร่น จากถนน จากบ้าน อื่นๆ ช่างก็ต้องไปดูอีกเหมือนเดิม งงๆเหมือนกัน ถ้าระยะร่นไม่ได้จะทำไง ในเมื่อไม่ต้องมาขออนุญาต จะสั่งรื้อสั่งระงับได้ไหม ....น่าจะควบคุมให้มันจบๆไปก็สิ้นเรื่อง......เพราะทุกวันนี้มีการขึ้นเต็มไปหมดแล้ว
โดยคุณ โชคดี 1.1.181.* [ วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10
[ ลบคำตอบที่ 10 ]

เสาสัญญาณที่ว่า สูงกี่เมตรคับ ลองศึกษาดู มาตรา 4(5) ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับ พ.ศ.2544 ข้อ 1(5) หากเกิน 10 เมตร ถือเป็นอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร 2522 หากอยู่ในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็ต้องขออนุญาต
.
เอกชน ต้องไปขออนุญาต กสทช และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอยู่แล้ว
แต่การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวตามระเบียบสนักนายก 2548 เห็นว่า ต้องเป็นโครงการของรัฐ ลองศึกษากันดูอีกทีคับ

ข้อเท็จจริงไม่ชัดก็ถกความเห็นกันไปคับ
โดยคุณ ทน.นม 192.168.0.125, 110.164.64.* [ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 13:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11
[ ลบคำตอบที่ 11 ]

กฎกระทรวง ฉบับ พ.ศ.2544 ข้อ 1(4)
โดยคุณ ทน.นม 192.168.0.125, 110.164.64.* [ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12
[ ลบคำตอบที่ 12 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา