• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

หากเจ้าของโครงการศึกษาดูงานจัดทำโครงการเบิกจ่ายไม่ตรงมีโทษอย่างไรบ้าง พอดีเจ้าของโครงการศึกษาดูงานท

เริ่มโดย admin, 25-05-2018, 07:52:23

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminหากเจ้าของโครงการศึกษาดูงานจัดทำโครงการเบิกจ่ายไม่ตรงมีโทษอย่างไรบ้าง

พอดีเจ้าของโครงการศึกษาดูงานทำการเบิกจ่ายค่าอาหารไม่จริงจงใจทุจริต ทำเอง ตรวจรับเอง ในตารางการเดินมีการเลี้ยงอาหารเที่ยง แต่พอเอาเข้าจริงไม่มีให้กิน ค่าอาหารแพงเกินจริง โทษสถานใดคะ

บัวผัน ส่งเมล์ถึง บัวผัน 110.77.233.* [ วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 08:56 น. ]

ถ้า ฟัง ได้ว่าทุจรติ
วินัยไล่ออก อาญา+แพ่งอีก
โดยคุณ น้อย 1.2.209.* [ วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

พยานโดนด้วยหรือไม่ เพราะเป็นลูกจ้าง
โดยคุณ บัวผัน ส่งเมล์ถึง บัวผัน 110.77.233.* [ วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

โดดนแต่ตัวการ ผู้สนับสนุน ให้กระทำความผิด พยานมีน่าหน้าที่ให้ข้อมูลตามที่ตนรู้เห็นมา
.. การเดินมีการเลี้ยงอาหารเที่ยง แต่พอเอาเข้าจริงไม่มีให้กิน ถ้ามีการเบิกจ่ายเงิน ในมื้อนั้น ผิด ทุจริต เป็นกราก็น่าจะ 1.คนทำโครงการ เขียนโครงการ พิจาณณา อนุมัติ
2. คนตรวจรับ
3. คนทำเอกสาร พัสดุ การเงิน
4. คนอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
ที่เข้าข่ายต้องเอามาสอบสวน หาผู้รับผิด
คงแล้วแต่ข้อเท็จจริง ความสุจรติของแต่ละคน รู้หรือไม่ รู้ตอนไหน เข้าข่ายสมร้ร่วมคิด วางแผนกันมาแต่ต้น ประมาณนี้ อยู่ที่การสอบสวนแต่ละคณะ แต่ละหน่วยงาน
เป็นสำคัญ
โดยคุณ น้อย 1.2.223.* [ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 15:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา