• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

พนักงานเทศบาลโอนเป็นพนักงานส่วนตำบลถูกลงโทษวินัย ข้อเท็จจริง พนักงานส่วนตำบลถูกลงโทษทางวินัยตัดเงิน

เริ่มโดย admin, 18-05-2018, 07:36:59

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminพนักงานเทศบาลโอนเป็นพนักงานส่วนตำบลถูกลงโทษวินัย

ข้อเท็จจริง พนักงานส่วนตำบลถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน 5% 3 เดือน หน่วยงานเดิมยังไม่ตัดเงินเดือน มีการโอนมาสังกัด อบต.แห่งใหม่ นายก อบต.แห่งใหม่ มีอำนาจตัดเงินเดือนตามคำสั่งตัดเงินเดือนของเทศบาลเดิมหรือไม่

173 101.109.51.* [ วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:53 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา