• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขอตัวอย่างการร่างข้อบัญญัติกิจการโรงฆ่าสุกรครับ(จะร่างข้อบัญญัติไปเก็บอากรครับ) ขอคำแนะนำและตัวอย่า

เริ่มโดย admin, 16-05-2018, 15:28:45

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminขอตัวอย่างการร่างข้อบัญญัติกิจการโรงฆ่าสุกรครับ(จะร่างข้อบัญญัติไปเก็บอากรครับ)

ขอคำแนะนำและตัวอย่างข้อบัญญัติด้วยครับ ไปค้นหาในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

ขอคำแนะนำครับ 125.27.86.* [ วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:29 น. ]

เก็บตามบัญชีท้าย พรบ ได้เลยนี้
กม ไม่ได้บอกให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยคุณ น12 1.1.142.* [ วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

ขอบคุณครับ
โดยคุณ เจ้าของกระทู้ 1.20.176.* [ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

แต่ผมคิดว่าท้องถิ่นจะเก็บตามท้าย พ.ร.บ. หรือกฎกระทรวงที่ออกใหม่ก็ตาม ไม่น่าจะได้นะครับ เพราะกฎหมายแม่เหล่านั้นเป็นเพียงการวางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติว่าห้ามเกินที่กำหนดไว้เท่านั้น การจะเก็บเท่าไหร่ก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น แต่อำนาจของท้องถิ่นจะมีได้ก็ต่อเมื่อได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วเท่านั้น เช่น การที่ท้องถิ่นจะบังคับใช้ในเรื่องใดของ พ.ร.บ.สาธารณสุข จะต้องไปออกข้อบัญญัติแต่ละเรื่องนั้นๆขึ้นมาเอง
โดยคุณ นิติกร 101 125.25.74.* [ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

เขามี พรบ.พระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ศ. ๒๕๕๙ การประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งต้องขอที่กรมปศุสัตว์(หรือสนง.ปศุสัตว์จังวหัด) ถ้าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ อปท. จะไม่สามารถเก็บค่าอากรฆ่าสัตว์ได้ เพราะเป็นการกระทำที่มิชอบ แต่กิจการโรงฆ่าสัตว์ต้องมาขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย
โดยคุณ จ๊ะเอ๋ ส่งเมล์ถึง จ๊ะเอ๋ 182.232.26.* [ วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 02:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา